Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Call it what you want

G Taylor Swift A Điệu Ballad
≣≣
Tone gốc A; capo 2 chơi G
tone [G]
Intro:
[Cmaj7] [G] [D] [C] [G/B]
 
Verse:
[Cmaj7]My castle crumbled overnight [G]
I brought a knife to a gunfight [D]
They took the crown but it's alright [C] [G/B]
[Cmaj7]All the liars are calling me one [G]
Nobody's heard from me for months [D]
I'm doing better than I ever was [C] [G/B]
 
Chorus:
Cause [Cmaj7]my baby's fit like a daydream
[G]Walking with his head down
I'm the one he's walking [D]to
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
[Cmaj7]My baby's fly like a jet stream
[G]High above the whole scene
Loves me like I'm brand [D]new
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
 
 
Verse:
[Cmaj7]All my flowers grew back as thorns [G]
Windows boarded up after the storm [D]
He built a fire just to keep me warm [C] [G/B]
[Cmaj7]All the drama queens taking swings [G]
All the jokers dressing up as kings [D]
They fade to nothing when I look at him [C] [G/B]
[Cmaj7]And I know I make the same mistakes every time
[G]Bridges burn, I never learn
At least I did one thing [D]right, I did one thing [C]right [G/B]
[Cmaj7]I'm laughing with my lover
Making forts under covers
[G]Trust him like a brother
Yeah, you know I did one thing [D]right
[Em]Starry eyes sparking up my darkest night
 
Chorus:
[Cmaj7]My baby's fit like a daydream
[G]Walking with his head down
I'm the one he's walking [D]to
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
[Cmaj7]My baby's fly like a jet stream
[G]High above the whole scene
Loves me like I'm brand [D]new
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
 
Bridge:
[Cmaj7]I want to [D]wear his initial on a [Em]chain around my neck
Chain round my neck
[D]Not because he [Cmaj7]owns me [D]
But 'cause he really [Em]knows me
[D]Which is more than they can say
[Cmaj7]I recall [D]late November
[Em]Holding my breath, slowly I said [D]"you don't need to [Cmaj7]save me [D]
But would you run [Em]away with me?"
Yes
 
Chorus:
[Cmaj7]My baby's fit like a daydream
[G]Walking with his head down
I'm the one he's walking [D]to
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
[Cmaj7]My baby's fly like a jet stream
[G]High above the whole scene
Loves me like I'm brand [D]new
So [C]call it what you want yeah, [G/B]call it what you want to
[Cmaj7]Call it what you want, call it what you want
[G]Call it what you want, call it what you want
[D]Call it what you want, call it what you want
[Em]Call it what you want, call it what you want
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tạ Quan Minh Long. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 17 tháng 11, 2017
Lượt xem: 2,876 Người đăng: Tạ Quan Minh Long (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Pop , Âu Mỹ Yêu thích: 92
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)