Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Yêu cầu hợp âm

Tên bài hát:

  • Không đăng bài hát đã bị trùng.
  • Bạn chỉ có thể chỉnh sửa yêu cầu sau khi đăng hoặc đăng bài khi đã đăng nhập và yêu cầu chưa có thảo luận
  • Gõ tiếng Việt có dấu
  • Viết tên đầy đủ của bài hát
  • Không đặt tên tác giả, ca sĩ vào tên bài hát
  • Nếu bạn muốn xem những yêu cầu hợp âm đã có, vui lòng vào trang quản lý yêu cầu hợp âm

Hợp âm bài hát:

  • Nhập đầy đủ lời bài hát và hợp âm. Hạn chế dùng "tương tự", "như trên"...
  • Không viết hướng dẫn chơi ở đây (viết ở mục ghi chú bên dưới)
  • Không đăng các bài hát có nội dung phản động, nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
  • Vui lòng kiểm tra lại bài hát trước khi đăng
Các bài hát có thể bị trùng