Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Yêu cầu hợp âm

Tên bài hát:

  • Không đăng bài hát đã bị trùng.
  • Gõ tiếng Việt có dấu
  • Viết tên đầy đủ của bài hát
  • Không đặt tên tác giả, ca sĩ vào tên bài hát
  • Nếu bạn muốn xem những yêu cầu hợp âm đã có, vui lòng vào trang quản lý yêu cầu hợp âm

Hợp âm bài hát:

  • Nhập đầy đủ lời bài hát và hợp âm. Hạn chế dùng "tương tự", "như trên"...
  • Không đăng các bài hát có nội dung phản động, nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
  • Vui lòng kiểm tra lại bài hát trước khi đăng

Các yêu cầu hợp âm quá 2 tuần không được đăng sẽ tự động đóng - trừ trường hợp có số lượng người yêu cầu cao.

Các bài hát có thể bị trùng