Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 15/01/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của youguy13ielts Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của youguy13ielts Xem tất cả

[G]Walkin' through a [D]crowd, the village [C]is a glow [G]Kaleidoscope of [D]loud heart[C]beats un
youguy13ielts, 1 tháng 02, 2021 28
I love my [C] hometown as much as [Am] Motown, I love [Em] SoCal And you know I love [C] Springstee
youguy13ielts, 23 tháng 01, 2021 41
[G] State the [Am] obvious, I [C] didn't get my [D] perfect fantasy [G] I rea[Am]lize you love your
youguy13ielts, 21 tháng 01, 2021 55
I was [D] riding shotgun with my [Em] hair undone in the [G] front seat of his [A] car. He's got
youguy13ielts, 15 tháng 01, 2021 47

Bài hát đã đăng của youguy13ielts Xem tất cả

[G]Walkin' through a [D]crowd, the village [C]is a glow [G]Kaleidoscope of [D]loud heart[C]beats un
youguy13ielts, 1 tháng 02, 2021 28
I love my [C] hometown as much as [Am] Motown, I love [Em] SoCal And you know I love [C] Springstee
youguy13ielts, 23 tháng 01, 2021 41
[G] State the [Am] obvious, I [C] didn't get my [D] perfect fantasy [G] I rea[Am]lize you love your
youguy13ielts, 21 tháng 01, 2021 55
I was [D] riding shotgun with my [Em] hair undone in the [G] front seat of his [A] car. He's got
youguy13ielts, 15 tháng 01, 2021 47