Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 04/02/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của liulokh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của liulokh Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của liulokh Xem tất cả

Verse 1 I [C]walked through the door with you, [G]the air was cold But [Am]somethin' 'bout it felt
liulokh, 19 tháng 11, 2021 991
[D]Long were the nights when my days once revolved around [G]you [D]Counting my footsteps praying t
liulokh, 16 tháng 10, 2021 643
Verse 1: Taylor Swift I tapped on your window on your darkest [F]night The shape of you was jagged
liulokh, 11 tháng 07, 2021 658
I [G]know we’ll never grow [B7]old together [Em] cause you’ll never grow [Em]old to me You’re the
liulokh, 12 tháng 06, 2021 1,698
Chorus [Fmaj7] Try not to a[Am]buse your p[Em]ower [Fmaj7] I know we didn't cho[Am]ose to c[
liulokh, 9 tháng 05, 2021 890