Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 04/02/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của liulokh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của liulokh Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của liulokh Xem tất cả

Verse 1 I was [C]distracted and in traffic I didn't [Am]feel it when the earthquake happened But
liulokh, 17 tháng 12, 2019 211
Verse 1 [C]Fever dream high [D]in the quiet of the night You [Bm]know that I caught it (oh [Em]yea
liulokh, 7 tháng 12, 2019 166
Intro: My, my, my, my (my, my, my, my) My, my, my, my (my, my, my, my) [C] My, [G/B]my, my,
liulokh, 4 tháng 09, 2019 408
Verse 1 [D]Eyes blue and [Am]hollow As it [C]rains against their [Bm]will [D]Feathers falling out
liulokh, 10 tháng 05, 2019 249
Intro: [D] [A] [Em] [G] x2 I [D]don't think that [A]passenger [Em]seat [G] Has [D]ever looked this
liulokh, 9 tháng 05, 2019 224