Nhấn Enter để xem tất cả
Thông tin cá nhân
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
Đăng bài hát
Từ khoá

Đang chờ duyệt
Yêu cầu mới
batender
hôm qua lúc 10:15am 1
Hôn Anh
25 tháng 02, 2017 lúc 09:31pm 1
Đợi
25 tháng 02, 2017 lúc 09:20pm 1
Thơm
25 tháng 02, 2017 lúc 05:28pm 1
Đợi
25 tháng 02, 2017 lúc 04:36pm 2
Playlist ngẫu nhiên
Anh khang + Vmusic
hongquan_1691, 20 tháng 08, 2015 lúc 04:04am
19
32
yamahalamimi, 8 tháng 12, 2015 lúc 09:46am
14
1
2511, 16 tháng 11, 2015 lúc 01:15pm
18
love
Universe601, 11 tháng 10, 2016 lúc 10:33pm
14
Ballad
Heobongdanhda, 18 tháng 02, 2016 lúc 04:13pm
10
toxic
huypro2002, 17 tháng 06, 2016 lúc 09:31am
20
Nhạc Việt
snjpham04, 6 tháng 12, 2016 lúc 03:50pm
21
GUITARR
phuongxinh28, 15 tháng 10, 2016 lúc 03:40am
10
Quốc Tế
Phongvans, 1 tháng 02, 2017 lúc 02:47pm
16
tre hay lam
anhvu294, 5 tháng 12, 2016 lúc 08:22am
80