Nhấn Enter để xem tất cả
Thông tin cá nhân
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
Đăng bài hát
Từ khoá

Yêu cầu mới
Dã Tử-野子
24 tháng 03, 2017 lúc 11:37pm 1
Why we separated
24 tháng 03, 2017 lúc 11:26pm 1
Khi mẹ khóc
23 tháng 03, 2017 lúc 02:25pm 1
Nỗi nhớ không tên
23 tháng 03, 2017 lúc 01:20pm 1
nhạc chế
18 tháng 03, 2017 lúc 11:47am 2
Playlist ngẫu nhiên
Blues
Lê Hoàng, 25 tháng 06, 2014 lúc 07:10pm
15
Thánh ca
feb30th, 12 tháng 11, 2016 lúc 05:04am
13
bạn bè
hoangvu_293, 4 tháng 12, 2016 lúc 05:01pm
16
11111111111111
hangomi, 11 tháng 11, 2016 lúc 12:07pm
21
Of Me
861022, 26 tháng 04, 2016 lúc 02:54am
22
DuCa
lương trí thông, 29 tháng 12, 2015 lúc 01:25pm
77
Playlist 1
Lannguyen2016, 13 tháng 08, 2016 lúc 12:15pm
23
jimmi nguyen
Cucgack, 20 tháng 02, 2016 lúc 10:35am
16
knight
Kiên, 25 tháng 11, 2013 lúc 06:58pm
25
bolero
HugoTp, 11 tháng 02, 2017 lúc 12:48am
94