Nhấn Enter để xem tất cả
Thông tin cá nhân
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.
Đăng bài hát
Từ khoá

Đang chờ duyệt
Nghìn năm Thăng Long
Grezic, 28 tháng 04, 2017
Don't
SHINICHI, 28 tháng 04, 2017
Cancer
Horizon, 28 tháng 04, 2017
Yêu cầu mới
Secret Love Song
28 tháng 04, 2017 lúc 08:05pm 1
Người ngoài hành tinh
27 tháng 04, 2017 lúc 10:56pm 2
Và Tôi Hát
27 tháng 04, 2017 lúc 03:14pm 6
Sài Gòn Mùa Vắng Anh
27 tháng 04, 2017 lúc 02:56pm 1
Tương Tư (live) | TRANG
27 tháng 04, 2017 lúc 11:48am 1
Playlist ngẫu nhiên
slow
dinhngoclu, 10 tháng 02, 2017 lúc 09:11am
13
Của Đường
Maidtx, 19 tháng 07, 2016 lúc 02:58am
35
Slow Rock
tanthi, 23 tháng 01, 2016 lúc 03:21am
17
G D Em C
quynhanhanh2710, 2 tháng 10, 2015 lúc 10:22am
25
slow rock
Tran Bao Vinh, 24 tháng 03, 2017 lúc 12:23pm
18
vpop
Aquarius1987, 22 tháng 07, 2016 lúc 04:44pm
36
lam dam
AeriNguyen, 26 tháng 05, 2016 lúc 07:52pm
121
Collection
Placido, 15 tháng 09, 2014 lúc 04:28am
40
Tập Tành
Cloud, 16 tháng 03, 2016 lúc 08:17am
11
Học đàn
Thuyha, 25 tháng 03, 2017 lúc 11:51pm
23