Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Top 50 thành viên tích cực

Trong tháng Trong tuần

# Thành Viên Điểm uy tín Tham gia ngày Truy cập gần đây
1
Duy Võ 16/11/2017 3 giờ trước
2
Nguyễn Thị Dung 17/08/2018 13 giờ trước
3
Đức Nguyện 22/11/2018 13 giờ trước
4
Minhbee2811 23/08/2018 11 giờ trước
5
Chau Lai 28/08/2018 1 ngày trước
6
NoNguyen711 11/03/2016 1 ngày trước
7
Tuyên Nguyễn 06/11/2019 1 ngày trước
8
Trình Minh Quân 26/09/2019 3 ngày trước
9
lương phạm 21/10/2019 15 giờ trước
10
PMguitar 01/09/2019 3 giờ trước
11
Nguyễn Đức Thời 22/10/2017 3 ngày trước
12
Nguyễn Văn Tuấn 12/11/2019 10 giờ trước
13
Hasane 26/05/2019 4 ngày trước
14
nguyenhoa851987 14/08/2018 15 giờ trước
15
chevan 18/07/2018 6 ngày trước
16
Phạm Gia Huy 11/10/2019 15 giờ trước
17
Nguyễn Phương Linh 02/08/2019 11 giờ trước
18
Nguyễn Mạnh Đức 05/11/2019 4 ngày trước
19
Minh Mai 27/05/2019 4 ngày trước
20
Trần Quốc Tín 06/08/2019 2 ngày trước
21
Honng Hanhh 14/06/2019 23 giờ trước
22
Việt Hoàng 17/12/2018 1 ngày trước
23
Nguyễn Gì Đó 26/05/2019 14 giờ trước
24
MellowSkypiea 17/03/2017 17 giờ trước
25
Nguyễn Hoàng Trung 07/11/2019 3 ngày trước
26
buidongnguyen 12/09/2018 1 ngày trước
27
Nhật Nhi 11/11/2019 4 ngày trước
28
Iris 24/09/2017 10 giờ trước
29
trungdt2 10/07/2016 14 giờ trước
30
Nguyễn Minh Toàn 19/12/2016 1 tuần trước
31
orienty 29/04/2014 6 ngày trước
32
Phạm Huỳnh Chinh 17/11/2017 1 tuần trước
33
Đỗ Dũng 11/11/2018 2 ngày trước
34
Nguyên Trần 19/04/2019 1 ngày trước
35
Huỳnh Quỳnh Anh 13/09/2019 2 ngày trước
36
Ngo Quang Son 15/02/2016 6 ngày trước
37
minhguitarr 12/06/2016 1 ngày trước
38
Hồ Đức Trung 08/11/2019 4 ngày trước
39
thucuyenn 11/11/2019 16 giờ trước
40
VinCent IG 13/11/2019 1 ngày trước
41
Trần Hoàn 16/11/2018 1 ngày trước
42
Mei Thị Nguyễn 19/01/2019 17 giờ trước
43
Quốc Vương 26/06/2019 1 ngày trước
44
ssshhh 05/05/2015 2 ngày trước
45
giangtt 06/10/2015 3 ngày trước
46
Trần Văn Thiềm 16/09/2019 17 giờ trước
47
Shippilohuynh 11/04/2016 2 ngày trước
48
linhphung3999 31/10/2019 12 giờ trước
49
Hoàng Trần Việt 05/11/2019 1 ngày trước
50
Lê Thanh Vinh 11/03/2017 15 giờ trước