Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Top 50 thành viên tích cực

Trong tháng Trong tuần

# Thành Viên Điểm uy tín Tham gia ngày Truy cập gần đây
1
Duy Võ 16/11/2017 1 ngày trước
2
Chau Lai 28/08/2018 3 ngày trước
3
Nguyễn Thị Dung 17/08/2018 3 ngày trước
4
ssteam 04/09/2020 5 ngày trước
5
Minh Ơi 03/08/2020 1 ngày trước
6
Đức Nguyện 22/11/2018 22 giờ trước
7
TieuQuaiLangThang 25/01/2015 1 ngày trước
8
Tạ Quan Minh Long 13/04/2017 1 ngày trước
9
Tiến Đạt Nguyễn 28/04/2020 4 ngày trước
10
Hien Nguyen 14/03/2020 3 ngày trước
11
DV Res. 12/01/2020 2 tuần trước
12
hoangducsmagic 01/05/2017 22 giờ trước
13
rednguyen 13/04/2018 2 ngày trước
14
Thành Nguyễn 05/11/2017 2 ngày trước
15
Kristina Nguyen 19/11/2016 1 ngày trước
16
Akari 16/03/2018 2 ngày trước
17
Feb 24/01/2014 1 tuần trước
18
buituandat248 14/07/2020 2 tuần trước
19
anhp_ 06/07/2018 2 ngày trước
20
uyenthu 15/06/2016 2 ngày trước
21
Nguyễn Gia Thịnh 28/10/2020 1 ngày trước
22
nguyenhiendien111 29/06/2020 21 giờ trước
23
Nhi Tg 09/01/2019 1 ngày trước
24
heychuong 04/09/2017 2 ngày trước
25
HopamHAY.com 04/12/2013 1 ngày trước
26
Bụi 18/08/2016 1 tuần trước
27
Hoàng 25/06/2017 3 tuần trước
28
Vũ. 15/04/2020 22 giờ trước
29
Khánh Lại 23/01/2016 2 ngày trước
30
cloudie 24/05/2019 23 giờ trước
31
DŨNG LỰU ĐẠN 24/02/2018 4 ngày trước
32
Hoàng Đặng Minh 15/11/2016 3 ngày trước
33
GuitarVN-net 19/10/2017 1 tuần trước
34
Lycongtu12a3 17/11/2020 1 ngày trước
35
Gao 24/03/2014 1 tuần trước
36
Cường Nguyễn 25/02/2017 1 ngày trước
37
Phan Xuân Huy 01/08/2014 1 ngày trước
38
Ân Cáo 16/01/2017 1 ngày trước
39
Phạm Thị Thu 31/03/2018 3 tuần trước
40
Hoàng Anh Đức 18/11/2017 1 ngày trước
41
Ksm 10/02/2014 1 ngày trước
42
Hoang Anh Nguyen 21/01/2018 1 ngày trước
43
Anh Minh 15/11/2014 4 ngày trước
44
Hoàng Ân 03/07/2014 1 ngày trước
45
Hoàng Nhật 04/09/2016 2 ngày trước
46
Nguyễn Khang 10/12/2017 3 ngày trước
47
Minh Huynh 27/12/2017 1 ngày trước
48
thanlanduc 24/02/2015 2 tuần trước
49
Buggy 16/02/2020 1 ngày trước
50
anhtuanmuu 29/12/2020 1 ngày trước