Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin chung


Đây là giao diện quản lý của Hợp Âm Chuẩn.

Tại đây bạn có thể:

  • Xem các bài hát đang chờ được duyệt, yêu cầu hợp âm và báo cáo trên Hợp Âm Chuẩn.
  • Tham gia bình luận, góp ý, thảo luận cho trong mỗi trang.
  • Chỉnh sửa các bài hát đang chờ duyệt của bạn.