Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 01/05/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Mee Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Mee Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Mee Xem tất cả

[D#]I caught it bad yesterday [E] You [E]hit me with a call to your [D#]place Ain't [D#]been out
Mee , 15 tháng 04, 2021 110
[F]檐上的 [G]薄雪化了 [Em]落在青石 [Am]板 yán shàng de bó xuě huà liǎo luò zài qīng shíbǎn [F]风吹桃 [G]花纷飞几 [C]瓣
Mee , 15 tháng 04, 2021 26
[G]親愛的你躲在哪[C]裡發呆 Qīn'ài de nǐ duǒ zài nǎlǐ fādāi [D]有什麼心事還無[Bm7]法釋懷 yǒu shé me xīnshì hái wúfǎ sh
Mee , 11 tháng 04, 2021 99
[C]隱約還未 [D]退去的潮 [Bm]水 [Em] Yǐnyuē hái wèi tuìqù de cháoshuǐ [C]因為你而 [D]炙熱的夏 [G]天 yīnwèi nǐ ér zh
Mee , 9 tháng 04, 2021 53
[Em] Wen di sheng [Bm] du chou chang [C] Yun shen [D] ye wei [Em] yang [Em] Shi yu fei [Bm] dou g
Mee , 13 tháng 11, 2020 284