Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Willow

Em Taylor Swift Em chọn điệu
≣≣
[Em]I'm like the water when your [D]ship rolled in that [Em]night [D]
[Em]Rough on the surface, but you [D]cut through like a [C]knife
[Em]And if it was an [D]open-shut case
[Em]I never would have [D]known from the look on your [Em]face
Lost in your [D]current like a price[C]less wine
 
[G]The more that you [D]say, the less I [Am]know
Wherever you [Em]stray, I fol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my [G]man
 
Verse 2
[Em]Life was a willow and it [D]bent right to your [Em]wind [D]
[Em]Head on the pillow, I can [D]feel you snea[C]kin' in
[Em]'Cause if you are a [D]mythical thing
[Em]Like you were a [D]trophy or a champion [Em]ring
But there was one [D]prize I'd cheat [C]to win
 
[G]The more that you [D]say, the less I [Am]know
Wherever you [Em]stray, I fol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my [G]man
You know that my [D]train could take you [Am]home
Anywhere [Em]else is hol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my man [Bm] [Em]
 
Bridge
[Am]Life was a willow, and it [G]bent right to your [Bm]wind [Em]
[Am]They count me out [G]time and time a[Bm]gain [Em]
[Am]Life was a willow, and it[G] bent right to your [Bm]wind [Em]
[Am]But I come back [G]stronger than a 90's [Bm]trend
 
Verse 3
[Em]Wait for the signal, and I'll [D]meet you after [Em]dark [D]
[Em]Show me the places where the [D]others gave you [C]scars
[Em]Now this is an [D]open-shut case
[Em]I guess I should'a [D]known from the look on your [Em]face
Every bait-and-[D]switch was a work of [C]art
 
[G]The more that you [D]say, the less I [Am]know
Wherever you [Em]stray, I fol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my [G]man
You know that my [D]train could take you [Am]home
Anywhere [Em]else is hol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my man [Bm] [Em]
 
[G]The more that you [D]say, the less I [Am]know
Wherever you [Em]stray, I fol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my [G]man
You know that my [D]train could take you [Am]home
Anywhere [Em]else is hol[G]low
I'm begging for [D]you to take my [Am]hand wreck my [Em]plans, that's my [G]man
 
Outro
[D]Hey, that's my [Am]man [Em]
That's my [G]man
[D]Yeah, that's my [Am]man
Baby, every bait-and-[Em]switch was a work of [G]art
That's my [D]man. [Am]Hey, that's my [Em]man
[G]I'm begging for [D]you to take my [Am]hand
Wreck my [Em]plans, that's my [G]man
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Thị Dung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 12 tháng 12, 2020
Lượt xem: 1,314 Người đăng: Nguyễn Thị Dung (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 86
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)