Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

12996 bài

Điệu Blues

2049 bài

Điệu Disco

1329 bài

Điệu Slow

1257 bài

Điệu Bollero

947 bài

Điệu Slow Rock

840 bài

Điệu Fox

513 bài

Điệu Valse

496 bài

Điệu Boston

332 bài

Điệu Chachacha

312 bài

Điệu Rock

276 bài

Điệu Pop

240 bài

Bossa Nova

216 bài

Điệu Rhumba

195 bài

Điệu Tango

137 bài