Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

15005 bài

Điệu Blues

2325 bài

Điệu Disco

1430 bài

Điệu Slow

1331 bài

Điệu Bollero

1017 bài

Điệu Slow Rock

939 bài

Điệu Fox

566 bài

Điệu Valse

547 bài

Điệu Boston

351 bài

Điệu Chachacha

321 bài

Điệu Rock

307 bài

Bossa Nova

256 bài

Điệu Pop

253 bài

Điệu Rhumba

197 bài

Điệu Tango

144 bài