Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

12439 bài

Điệu Blues

1954 bài

Điệu Disco

1281 bài

Điệu Slow

1240 bài

Điệu Bollero

940 bài

Điệu Slow Rock

826 bài

Điệu Fox

497 bài

Điệu Valse

481 bài

Điệu Boston

330 bài

Điệu Chachacha

310 bài

Điệu Rock

268 bài

Điệu Pop

244 bài

Bossa Nova

214 bài

Điệu Rhumba

190 bài

Điệu Tango

131 bài