Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

9391 bài

Điệu Blues

1692 bài

Điệu Slow

1189 bài

Điệu Disco

1012 bài

Điệu Bollero

873 bài

Điệu Slow Rock

719 bài

Điệu Valse

411 bài

Điệu Fox

389 bài

Điệu Boston

303 bài

Điệu Chachacha

299 bài

Điệu Rock

240 bài

Điệu Pop

229 bài

Bossa Nova

192 bài

Điệu Rhumba

173 bài

Điệu Tango

119 bài