Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

14262 bài

Điệu Blues

2212 bài

Điệu Disco

1383 bài

Điệu Slow

1300 bài

Điệu Bollero

985 bài

Điệu Slow Rock

896 bài

Điệu Fox

540 bài

Điệu Valse

528 bài

Điệu Boston

344 bài

Điệu Chachacha

315 bài

Điệu Rock

290 bài

Điệu Pop

245 bài

Bossa Nova

235 bài

Điệu Rhumba

196 bài

Điệu Tango

141 bài