Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

15835 bài

Điệu Blues

2413 bài

Điệu Disco

1487 bài

Điệu Slow

1390 bài

Điệu Bollero

1070 bài

Điệu Slow Rock

1003 bài

Điệu Fox

603 bài

Điệu Valse

579 bài

Điệu Boston

369 bài

Điệu Chachacha

335 bài

Điệu Rock

324 bài

Bossa Nova

273 bài

Điệu Pop

262 bài

Điệu Rhumba

203 bài

Điệu Tango

145 bài