Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

20016 bài

Điệu Blues

3076 bài

Điệu Disco

1692 bài

Điệu Slow

1524 bài

Điệu Bollero

1261 bài

Điệu Slow Rock

1238 bài

Điệu Valse

747 bài

Điệu Fox

700 bài

Điệu Boston

440 bài

Điệu Rock

431 bài

Điệu Chachacha

365 bài

Bossa Nova

359 bài

Điệu Pop

359 bài

Điệu Rhumba

214 bài

Điệu Tango

162 bài