Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

18925 bài

Điệu Blues

2845 bài

Điệu Disco

1649 bài

Điệu Slow

1490 bài

Điệu Bollero

1193 bài

Điệu Slow Rock

1182 bài

Điệu Valse

693 bài

Điệu Fox

676 bài

Điệu Boston

409 bài

Điệu Rock

398 bài

Điệu Chachacha

355 bài

Bossa Nova

335 bài

Điệu Pop

327 bài

Điệu Rhumba

209 bài

Điệu Tango

154 bài