Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

20815 bài

Điệu Blues

3212 bài

Điệu Disco

1732 bài

Điệu Slow

1566 bài

Điệu Bollero

1311 bài

Điệu Slow Rock

1298 bài

Điệu Valse

772 bài

Điệu Fox

704 bài

Điệu Rock

454 bài

Điệu Boston

447 bài

Điệu Pop

394 bài

Bossa Nova

393 bài

Điệu Chachacha

377 bài

Điệu Rhumba

215 bài

Điệu Tango

171 bài

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn