Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

21157 bài

Điệu Blues

3289 bài

Điệu Disco

1757 bài

Điệu Slow

1578 bài

Điệu Slow Rock

1349 bài

Điệu Bollero

1306 bài

Điệu Valse

790 bài

Điệu Fox

716 bài

Điệu Rock

461 bài

Điệu Boston

457 bài

Bossa Nova

422 bài

Điệu Pop

422 bài

Điệu Chachacha

375 bài

Điệu Rhumba

222 bài

Điệu Tango

169 bài

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn