Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

9189 bài

Điệu Blues

1675 bài

Điệu Slow

1192 bài

Điệu Disco

985 bài

Điệu Bollero

867 bài

Điệu Slow Rock

705 bài

Điệu Valse

403 bài

Điệu Fox

388 bài

Điệu Boston

301 bài

Điệu Chachacha

295 bài

Điệu Rock

239 bài

Điệu Pop

229 bài

Bossa Nova

191 bài

Điệu Rhumba

171 bài

Điệu Tango

119 bài