Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

13686 bài

Điệu Blues

2125 bài

Điệu Disco

1372 bài

Điệu Slow

1280 bài

Điệu Bollero

972 bài

Điệu Slow Rock

880 bài

Điệu Fox

529 bài

Điệu Valse

515 bài

Điệu Boston

336 bài

Điệu Chachacha

314 bài

Điệu Rock

288 bài

Điệu Pop

240 bài

Bossa Nova

226 bài

Điệu Rhumba

195 bài

Điệu Tango

139 bài