Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

18277 bài

Điệu Blues

2761 bài

Điệu Disco

1606 bài

Điệu Slow

1470 bài

Điệu Bollero

1166 bài

Điệu Slow Rock

1147 bài

Điệu Fox

673 bài

Điệu Valse

660 bài

Điệu Boston

394 bài

Điệu Rock

381 bài

Điệu Chachacha

349 bài

Bossa Nova

316 bài

Điệu Pop

298 bài

Điệu Rhumba

208 bài

Điệu Tango

150 bài