Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

17209 bài

Điệu Blues

2627 bài

Điệu Disco

1545 bài

Điệu Slow

1444 bài

Điệu Bollero

1121 bài

Điệu Slow Rock

1088 bài

Điệu Fox

639 bài

Điệu Valse

621 bài

Điệu Boston

380 bài

Điệu Rock

352 bài

Điệu Chachacha

344 bài

Bossa Nova

295 bài

Điệu Pop

283 bài

Điệu Rhumba

205 bài

Điệu Tango

148 bài