Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tim McGraw

C Taylor Swift C chọn điệu
≣≣
CAPO 5
 
[C]He said the way my blue eyes [Am7]shined
Put those Georgia stars to [Fadd9]shame that night
I said, that’s a [Gsus4]lie [G]
[C]Just a boy in a Chevy [Am7]truck that had a tendency
Of [Fadd9]getting stuck on back [Gsus4]roads at [G]night
And [Gsus2]I was [Fadd9]right there beside him [Gsus4]all summer [G]lo [Gsus2]ng
[Fadd9]And then the time we woke [Am]up to find that [Fadd9]summer [G]gone, but
 
When you think [C]Tim McGraw, I hope you think my [Am7]favorite song
The one we danced to [Fadd9]all night long
The moon like a [Gsus4]spotlight on the [G] [Gsus2]lake
When you think [C]happiness, I hope you think that [Am7]little black dress
Think of my [Fadd9]head on your chest and my [Gsus4]old faded blue [G]jeans,
When [Gsus2]you think [Fadd9]Tim McGraw [G]... I hope you think of [C]me
 
[C]September saw a month of [Am7]tears and thanking God
That you [Fadd9]weren’t here, to see me [Gsus4]like [G]that
[C]But in a box beneath my [Am7]bed is a letter that [Fadd9]you never read
From three summers [Gsus4]back [G]
[Fadd9]It’s hard not to find it all a little [Gsus4]bitte [G]rs [Gsus2]weet
And [Fadd9]looking back on [Am7]all of that
[Fadd9]It’s nice to [G]believe
 
When you think [C]Tim McGraw, I hope you think my [Am7]favorite song
The one we danced to [Fadd9]all night long
The moon like a [Gsus4]spotlight on the [G] [Gsus2]lake
When you think [C]happiness, I hope you think that [Am7]little black dress
Think of my [Fadd9]head on your chest and my [Gsus4]old faded blue [G]jeans,
When [Gsus2]you think [Fadd9]Tim McGraw [G]... I hope you think of [C]me
 
And I’m [Fadd9]back for the first time since then
[Gsus4]I’m standing on your [G] [Gsus2]street,
And there’s a [Fadd9]letter left on [Am7]your doorstep
And the [Fadd9]first thing that you’ll [Gsus4] [G]read...
 
And I’m [Fadd9]back for the first time since then
 
[Gsus4]I’m standing on your [G] [Gsus2]street,
And there’s a [Fadd9]letter left on [Am7]your doorstep
And the [Fadd9]first thing that you’ll [Gsus4] [G]read...
When you think [C]Tim McGraw, I hope you think my [Am7]favorite song
Someday you’ll turn your [Fadd9]radio on
I hope it [Gsus4]takes you back to [G]that place
 
When you think [C]happiness, I hope you think that [Am7]little black dress
Think of my [Fadd9]head on your chest and my [Gsus4]old faded blue [G]jeans,
When [Gsus2]you think [Fadd9]Tim Mc Graw [G]... I hope you think of [C]me
Oh, think of [Am7]me. [Fadd9]Oooh.
 
[C]He said the way my blue eyes [Am7]shined
Put those Georgia stars to [Fadd9]shame that night
I said, that’s a lie [Gsus4] [G] [C]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Am Am7 C Fadd9 G Gsus2 Gsus4 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên youguy13ielts. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 12 tháng 07, 2021
Lượt xem: 1,188 Người đăng: youguy13ielts (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Country , USUK Yêu thích: 15
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)