Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Đội Nhạc The Glam: http://bit.ly/TheGlamFTU2_Facebook ManOnVAN (.mov Band) LT Music: https://www.facebook.com/LTMusicc/?ti=as

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 10 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 12 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 4 ngày trước
+10
Đăng một yêu cầu bài hát 4 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 ngày trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước