Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Death By A Thousand Cuts

C Taylor Swift E Điệu Ballad
≣≣
Tone chuan E. Capo 4 choi C
Intro:
My, my, my, my (my, my, my, my)
My, my, my, my (my, my, my, my)
 
[C] My, [G/B]my, my, my
[Am] My, my,[C] my, my
[F] My, [Am]my, my, my
[Dm] My, my,[Gsus4] my,[G] my
 
Chorus 1:
[C]Saying goodbye is [G/B]death by a thousand [Am]cuts
Flashbacks [C]waking me up
[F] I get drunk, but it's [Am]not enough
'Cause the [Dm]morning comes and you're [Gsus4]not my [G]baby
 
[C] I look through the [G/B]windows of this [Am]love
Even though we [C]boarded them up
[F] Chandelier still [Am]flickering here
'Cause I [Dm]can't pretend [Gsus4]it's [G]okay when it's [C]not
[G/B] It's death by a [Em]thousand [F]cuts [G]
 
Verse 1:
[C] I dress to kill my [G/B]time, I take the long way [Em]home [F]
I ask the traffic lights if it'll
[G]be alright, they say, "I don't know"
[C] And what once was [G/B]ours, is no one's [Em]now [F]
I see you everywhere, the only [G]thing we share is this small town
[C] You said it was a great [G/B]love, one for the [Em]ages [F]
But if the story's over, why am I [G]still writing pages?
 
Chorus 2:
'Cause [C]saying goodbye is [G/B]death by a thousand [Am]cuts
Flashbacks [C]waking me up
[F] I get drunk, but it's [Am]not enough
'Cause the [Dm]morning comes and you're [Gsus4]not my [G]baby
 
[C] I look through the [G/B]windows of this [Am]love
Even though we [C]boarded them up
[F] Chandelier still [Am]flickering here
'Cause I [Dm]can't pretend [Gsus4]it's [G]okay when it's [C]not
[G/B] It's death by a [Em]thousand [F]cuts [G]
 
Verse 2:
[C] My heart, my hips, my body, my [G/B]love
Tryna find a part of me that [Em]you didn't [F]touch
Gave up on me like I was a bad [G]drug
Now I'm searching for signs in a haunted [C]club
 
Our songs, our films, united we [G/B]stand
Our country, guess it was a [Em]lawless [F]land
Quiet my fears at the touch of your [G]hands
Paper cut stains from our paper-thin [C]plans
 
My time, my wine, my spirit, my [G/B]trust
Tryna find a part of me you [Em]didn't take [F]up
Gave you too much but it wasn't [G]enough
But I'll be alright, it's just a thousand[C] cuts [G/B] [Am] [G]
 
Chorus 3:
[F] I get drunk, but it's [Am]not enough
[Dm] 'Cause you're [Gsus4]not my [G]baby
[C] I look through the [G/B]windows of this [Am]love
Even though we [C]boarded them up
[F] Chandelier still [Am]flickering here
'Cause I [Dm]can't pretend [Gsus4]it's [G]okay when it's [C]not, no it's not
[G/B] It's death by a [Em]thousand [F]cuts [G] (you didn't touch)
 
Post-Chorus:
Tryna find a part of me that you didn't [C]touch
My body, my [G/B]love, my trust (it's death by a [Em]thousand [F]cuts)
But it wasn't [G]enough, it wasn't enough, no, no
 
Outro:
[C] [G/B] [Am] I take the [C]long way home
[F] I ask the [Am]traffic lights if it'll [Dm]be alright
They say, [Gsus4]"I [G]don't know"
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
C G/B Am F Dm Gsus4 G Em 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên liulokh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 4 tháng 09, 2019
Lượt xem: 2,464 Người đăng: liulokh (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Pop , US-UK Yêu thích: 47
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)