Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Soon You'll Get Better

C Taylor Swift C Điệu Ballad
≣≣
Intro
[C] [C/B] [Am] [G]
 
Verse1
[C]The buttons of my coat were, [C/B]tangled in my hair
[Am]In doctor's office lighting, [G]
I didn't tell you I was [F]scared
[G]That was the first time we were there[C]
 
Holy orange bottles, [C/B]each night I pray to you
[Am]Desperate people find faith,[G] so now I pray to Jesus[F] too
[G]And I say to you
 
Chorus 1
[C]Ooh-ah, [C/B]soon you'll get better
[F]Ooh-ah, [G]soon you'll get better
[Am]Ooh-ah, [G]you'll get better soon[F]
[G]'Cause you have to
[C] [C/B] [Am] [G]
 
 
Verse 2
[C]I know delusion when I, [C/B]see it in the mirror
[Am]You like the nicer nurses, [G]
you make the best of a bad [F]deal
[G]I just pretend it isn't real[C]
 
I'll paint the kitchen neon, [C/B]I'll brighten up the sky
[Am]I know I'll never get it, [G]
there's not a day that I won't[F] try
[G] And I say to you
 
Chorus 2
[C]Ooh-ah, [C/B]soon you'll get better
[F]Ooh-ah, [G]soon you'll get better
[Am]Ooh-ah, [G]you'll get better soon[F]
[G]'Cause you have to
[C] [C/B] [Am] [G]
 
Bridge
[Dm]And I hate to make [G]this all about me[C]
[C/B]But who am I supposed to talk[Am] to?
[Am/G]What am I supposed to do[F]
[Fm]If there's no you?
 
 
Verse 3
[C]This won't go back to normal [C/B]if it ever was
[Am]It's been years of hoping, [G]and I keep saying it [F]because
[G]'Cause I have to
 
Chorus 3
[C]Ooh-ah, [C/B]soon you'll get better
[F]Ooh-ah, [G]soon you'll get better
[Am]Ooh-ah, [G]you'll get better soon[F] [G]
 
[C]Ooh-ah, [C/B]soon you'll get better
[F]Ooh-ah, [G]soon you'll get better
[Am]Ooh-ah, [G]you'll get better soon[F]
[G]'Cause you have to
[C] [C/B] [Am] [G]
 
Outro
[C] [C/B] [Am] [G] [F]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tad Strange. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 09, 2019
Lượt xem: 2,325 Người đăng: Tad Strange (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 33
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)