Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Back To December

C Taylor Swift Điệu Ballad
Chọn phiên bản 3 0 / NDCT: [C] [Am] [F] [C] [Am] [F] [C]I'm so glad you made
≣≣
[C] [Am] [F] [C] [Am] [F]
[C]I'm so glad you made time to see me
[AM] How's life, tell me how's your family
[F]I haven't seem [C]them in a [G] while
[C]You've been good, busier than ever
[Am]We small talk, work and the weather
[F]Your guard is up [C] and I know [G]why
 
[Am]Because the last time [G] you saw me
[C] Is still burned in the back of your [F]mind
[Am]You gave me roses[G] and I left them there to [F] die
[C]So this is me swallowing my pride
[Em]Standing in front of you saying I'm sorry[F] for that night
[C]And I go back to December [G]all the time
[C]It turns out freedom ain't nothing but missing you
[Em]Wishing I'd realized what I had when you [F]were mine
[C] I go back to December,[G] turn around and make it [F]alright
[Am]I go back to December [G]all the time
 
[C] [Am] [F] [C] [Am] [F]
 
[C]These days I haven't been sleeping
[Am]Staying up playing back myself leaving
[C]When your birthday passed[G]and I didn't [F]call
[C]Then I think about summer, all the beautiful times
[Am]I watched you laughing from the passenger side
[F]And realized I loved you in the[G] fall
 
[Am]And then the cold came, [G]the dark days
[C]When fear crept into my m [F]ind
[Am]You gave me all your love[G] And all I gave you was [F]goodbye
[C]So this is me swallowing my pride
[Em]Standing in front of you saying I'm sorry for that[F] night
[C]And I go back to December [G] all the time
[C]It turns out freedom ain't nothing but missing you
[Em]Wishing I'd realized what I had when you were [F]mine
[C] I go back to December,[G] turn around and and change my own [F]mind
[Am]I go back to December [G]all the time
 
[C] [Am] [F] [C] [Am] [F]
 
 
[Am]I miss your tan skin and your [F]sweet smile
[C]So good to me, [G]so right
[Am]And how you held me [F]in your arms that September [C] night
[G]The first time you ever saw me cry
[Am]Maybe this is wishful thinking
[F]Probably mindless dreaming
 
[C]But if we loved again,[G] I swear I'd love you right
[Am]I'd go back in time[F] and change it, [G] but I can't
[Am]So if the chain is [F]on your door, [G]I understand
[C]So this is me swallowing my pride
[Em]Standing in front of you saying I'm sorry for [F]that night
[C]And I go back to December [G]all the time
[C]It turns out freedom ain't nothing but missing you
[Em]Wishing I'd realized what I had[F] when you were mine
[C]I go back to December, [G]turn around and make it [F]alright
[Am]I go back to December[G] all the time
 
[C] [Am] [F] [C] [Am] [F]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên NDCT. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 15 tháng 11, 2014
Lượt xem: 31,825 Người đăng: NDCT (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Nhạc Quốc Tế Yêu thích: 1043
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)