Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 27/05/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trang Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Trang Xem tất cả

[C]Well summer slipped us underneath her [Em]tongue Our days and nights are[F] perfumed with obses[
Nguyễn Tuấn Minh, 14 tháng 01, 2019 2,125
(Verse 1) [Em]You stand with your [C]hand on my waistline [Am]It's a scene and we're [Bm]out here
Trang, 15 tháng 01, 2019 2,511
Verse 1: [Am7] No I think I'll stay in [Dm7] tonight [G] Skip the conversations and the "oh, I'm [
Kristina Nguyen, 8 tháng 12, 2017 15,276
Verse 1: Rem[Em]ember the words you told me [D]love me till the [G]day I die[C] [D] [Em]Surrende
Dung Bui, 3 tháng 10, 2018 6,477
[C]Hold me [C]close and hold me [Em7]fast, This [Em7]magic spell you [F]cast, This [F]is La Vie
Đinh Tuệ Nhân, 1 tháng 07, 2014 70,172

Bài hát đã đăng của Trang Xem tất cả

{Verse 1} [Dm]The way you move is like a [Bb]full on rainstorm [F]And I'm a house of [C]cards Yo
Trang, 6 tháng 04, 2019 3,366
{Chorus} [Am]Don't blame me, love[G] made me crazy If it [F]doesn't, you ain't doin' it right [
Trang, 7 tháng 02, 2019 3,375
{Verse 1} I [Em]never trust a narcissist But they love me [G] So I [C]play 'em like a violin A
Trang, 7 tháng 02, 2019 2,605
VERSE 1 [Em]I, I loved you in secret [Bm]First sight, yeah, we love without reason [G] Oh, twenty
Trang, 25 tháng 01, 2019 2,938
(Verse 1) [Em]You stand with your [C]hand on my waistline [Am]It's a scene and we're [Bm]out here
Trang, 15 tháng 01, 2019 2,511