Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Renegade (feat. Taylor Swift)

≣≣
Tone: [C]
Intro
[C] [F] [Am] [G] [C]
Verse 1: Taylor Swift
I tapped on your window on your darkest [F]night
The shape of you was jagged and [Am]weak
There was nowhere for me to [G]stay, but I stayed anyway
[F]And if I would've known how many [C]pieces you had crumbled [Am]into
I might have let them [G]lay
 
 
Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon
Are you really gonna talk about [C]timin’ in times like these?
And let all your [F]damage, damage me
And carry [Am]your baggage up my street
And make me your [G]future history, it's [C]time
You've come a long way, open the [F]blinds, let me see your face
You wouldn’t [Am]be the first renegade, to need [G]somebody
Is it [Am]insensitive for [C]me to say "Get your shit [F]together so I can [G]love you?"
[Am]Is it really your [C]anxiety that stops you from givin' me [F]everything?
Or do you just [G]not want to?
 
 
Verse 2: Taylor Swift
[C]I tapped on your window on your darkest [F]night
The shape of you was jagged and [Am]weak
There was nowhere for me to [G]stay, but I stayed anyway
[C]You fire off missiles 'cause you [F]hate yourself
And do you know you're [Am]demolishin' me?
And then you squeeze my hand as I'm [G]about to leave
 
 
Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon
Are you really gonna talk about [C]timin’ in times like these?
And let all your [F]damage, damage me
And carry [Am]your baggage up my street
And make me your [G]future history, it's [C]time
You've come a long way, open the [F]blinds, let me see your face
You wouldn’t [Am]be the first renegade, to need [G]somebody
Is it [Am]insensitive for [C]me to say "Get your shit [F]together so I can [G]love you?"
[Am]Is it really your [C]anxiety that stops you from givin' me [F]everything?
Or do you just [G]not want to?
 
[Dm/A] [C] [F] [G]
Bridge: Taylor Swift
[Am]And if I would have known
How sharp the [F]pieces were you crumbled into [C]
I might have let them [G]lay
 
 
Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon
Are you really gonna talk about [Am]timin’ in times like these?
And let all your [C]damage, damage me
And carry your [F]baggage up my street
And make me your [G]future history, it's [Am]time
You've come a long way, open the [C]blinds, let me see your face
You wouldn’t [F]be the first renegade, to need [G]somebody
To need [Am]somebody, to need some[C]body, to need some[F]body, to n[G]eed
 
Are you really gonna talk about [Am]timin’ in times like these?
And let all your [C]damage, damage me
And carry your [F]baggage up my street
And make me your [G]future history, it's [Am]time
You've come a long way, open the [C]blinds, let me see your face
You wouldn’t be the [F]first renegade, to need [G]somebody
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên liulokh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 11 tháng 07, 2021
Lượt xem: 990 Người đăng: liulokh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Big Red Machine , Taylor Swift Thể loại: Alternative Yêu thích: 12
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)