Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You're Not Sorry

Em Taylor Swift Em Điệu Ballad
≣≣
Intro
[Em] [C] [G] [D] [X2]
Verse
[Em]All this time I was [C]wasting,
Hoping you would [G]come around [D]
I've been [Em]giving out chances every [C]time
And all you do is [G]let me down [D]
And it's [Em]taking me this long
[C]Baby but I figured y [G]ou out [D]
And you're [Em]thinking we'll be fine again,
But [C]not this t [G]ime around
 
Chorus
 
[D]You don't have to [Em]call any [C]more
I won't [G]pick up the ph [D]one
This is the [Em]last [C]straw
Don't wanna [G]hurt anym [D]ore
And you can [Em]tell me that you're sorry
But I [C]don't believe you baby
Like I [G]did - bef [D]ore
You're not [Em]sorry [C], no [G]noo n [D]o noo
 
[Em] [C] [G] [D]
 
Verse
 
[Em]Looking so innocent,
I [C]might believe you if I di [G]dn't know [D]
Could've [Em]loved you all my life
If you [C]hadn't left me waiting [G]in the cold [D]
And you [Em]got your share of secrets
And I'm [C]tired of being las [G]t to know [D]
And now you're [Em]asking me to listen
Cause it's [C]worked each t [G]ime before
 
Chorus
 
But [D]you don't have to [Em]call any [C]more
I won't [G]pick up the ph [D]one
This is the [Em]last [C]straw
Don't wanna [G]hurt anym [D]ore
And you can [Em]tell me that you're sorry
But I [C]don't believe you baby
Like I [G]did - bef [D]ore
You're not [Em]sorry no [C]no [G]ohh [D]h
You're not [Em]sorry no [C]no [G]ohh [D]h
 
[Em] [C] [G] [D] [X2]
 
Bridge
 
You had me [Em]falling for you honey
And it [C]never would've gone aw [G]ay, n [D]o
You used to [Em]shine so bright
But I [C]watched all of it [G]fade
 
Chorus
 
So [D]you don't have to [Em]call any [C]more
I won't [G]pick up the ph [D]one
This is the [Em]last [C]straw
There's nothing [G]left to beg f [D]or
And you can [Em]tell me that you're sorry
But I [C]don't believe you baby
Like I [G]did - bef [D]ore
You're not [Em]sorry no [C]no [G]ohh [D]h
You're not [Em]sorry no [C]no [G]ohh [D]h
 
[Em] [C] [G] [D] [X6] [(d)]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên liulokh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 15 tháng 04, 2020
Lượt xem: 1,374 Người đăng: liulokh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Country , USUK Yêu thích: 21
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)