Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Nothing New (Taylor's Version) (From The Vault)

C Taylor Swift C Điệu Ballad
≣≣
Verse
 
They tell you while you're[C] young
 
"Girls, go out and have your[Am] fun, "
 
Then they hunt and slay the[Em] ones who [F]actually do[G] it
 
Criticize the way you[C] fly
 
When you're soarin' through the[Am] sky
 
Shoot you down, and then they [Em]sigh and say
 
"She[F] looks like she's been [G]through it, "
Pre-Chorus
 
Lord, what will become of[F] me
 
Once I've lost my[G] novelty?
Chorus
 
[F]I've had[G] too much to[C] drink tonight
 
And I [G/B]know it's sad, but [Am]this is what I think about
 
And I[F] wake up[G] in the middle of the [C]night
 
It's like [G/B]I can[Am] feel time moving
 
[F]How can a person know [G]everything
at eighteen but [C]nothing [G/B]at[Am] twenty-two?
 
And will you[F] still want me [G]when I'm nothin' new?
Verse
 
[C]How long will it be cute
 
All this cryin' in my[Am] room
 
Whеn you can't blame it on my[Em] youth
and roll your[F] eyes with[G] affеction?
 
And my cheeks are growin'[C] tired
 
From turnin' red and fakin'[Am] smiles
 
Are we only bidin' [Em]time 'til I[F] lose your[G] attention?
Pre-Chorus
 
And someone else lights up the[F] room
 
People love an [G]ingénue
Chorus
[F]I've had[G] too much to[C] drink tonight
 
And I [G/B]know it's sad, but [Am]this is what I think about
 
And I[F] wake up[G] in the middle of the [C]night
 
It's like [G/B]I can[Am] feel time moving
 
[F]How can a person know [G]everything at
eighteen but [C]nothing [G/B]at[Am] twenty-two?
 
And will you[F] still want me [G]when I'm nothin' new?
 
Bridge
 
I[F] know someday I'm gonna meet her
 
It's a [G]fever dream
 
[F]The kind of radiance you only have at [G]seventeen
 
[F]She'll know the way and then she'll say she got the[G] map from me
 
[F]I'll say I'm happy for her, then I'll cry[G] myself to [C]sleep
Chorus
 
[F]I've had[G] too much to[C] drink tonight
 
And I [G/B]know it's sad, but [Am]this is what I think about
 
And I[F] wake up[G] in the middle of the [C]night
 
It's like [G/B]I can[Am] feel time moving
 
[F]How can a person know [G]everything at
eighteen but [C]nothing [G/B]at[Am] twenty-two?
 
And will you[F] still want me [G]when I'm nothin' new?
Outro
And will you [F]still want [G]me
Will you [F]still want [G]me
Will you [F]still want [G]me
When I'm nothin' new?
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tom. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 15 tháng 11, 2021
Lượt xem: 822 Người đăng: Tom (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 24
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)