Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Sparks Fly

Am Taylor Swift Dm Điệu Disco
≣≣
115 bpm
Downstrum.
Capo 5
 
{Intro}
 
[Am] [F] [C] [G]
 
{Verse 1}
[Am]The way you move is like a [F]full on rainstorm
[C]And I'm a house of [G]cards
You're the[Am] kind of reckless that should [F]send me running
But I[C] kinda know that I [G]won't get far
 
[Am]And you stood there in front[F] of me just
[C]Close [G]enough to [Am]touch
[F]Close enough to hope you couldn't [F]see
What I was thinking of
 
{Chorus}
Drop everything [Am]now
Meet me in the [F]pouring rain
[C]Kiss me on the sidewalk
[G]Take away the pain
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you smile[G]
 
Get me with those [Am]green eyes, baby
As the [F]lights go down
Gimme [C]something that'll haunt me [G]when you're not around
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you [G]smile[Am] [F] [C] [G]
 
{Verse 2}
[Am]My mind forgets[F] to remind me, [C]your a bad idea[G]
[Am]You touch me once and it's[F] really something
You find[C] I'm even better than you,[G] imagined I would be
[F]I'm on my guard for the [G]rest of the world
But with you[C] I [G]know its no [Am]good
[F]And I could wait patiently
But[G] I really wish you would
 
{Chorus}
Drop everything [Am]now
Meet me in the [F]pouring rain
[C]Kiss me on the sidewalk
[G]Take away the pain
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you smile[G]
 
Get me with those [Am]green eyes, baby
As the [F]lights go down
Gimme [C]something that'll haunt me [G]when you're not around
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you [G]smile[Am] [F] [C] [G]
 
{Bridge}
I [Am]run my fingers [F]through your hair
And [C]watch the lights go [G]wild
Just [Am]keep on keeping your [F]eyes on me
Its just [C]wrong enough to make it feel [G]right
And [Am]lead me up the stair-[F]case
Won't you [C]whisper soft and [G]slow
I'm [Am]captivated [F]by you baby
Like a [C]fireworks show[G]
 
{Chorus}
Drop everything [Am]now
Meet me in the [F]pouring rain
[C]Kiss me on the sidewalk
[G]Take away the pain
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you smile[G]
 
Get me with those [Am]green eyes, baby
As the [F]lights go down
Gimme [C]something that'll haunt me [G]when you're not around
'Cause [Am]I see, [F]sparks fly, when-[C]ever you [G]smile[Am] [F]
 
{Outtro}
And the [C]sparks fly[G]
Oh baby [Am]smile[F]
And the [C]sparks fly. [G] [Am]
 
 
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 9 tháng 04, 2019
Lượt xem: 3,151 Người đăng: Trang (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Âu Mỹ , US-UK , Nhạc Âu Mỹ Yêu thích: 87
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)