Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Forever Winter (From The Vault)

C Taylor Swift C Điệu Ballad
≣≣
Intro
[C] [G] [D]x4
 
Verse 1
[C]He says he doesn’t believe
[G]anything much he [D]hears these days
[C]He says, “Why fall in love,
[G]just so you can watch it [D]go away?”
[C]He spends most of his nights
[G]wishing it was how it [D]used to be
[C]He spends most of his
flights [G]getting pulled down by [D]gravity
[C]I call [G]just checking [D]up on him
[C]He’s up, [G]3am [D]pacing
[C]He says, “It’s not [G]just a [D]phase I’m in”
[C]My voice [D]comes out begging
 
Chorus
[Em]All this [C]time I didn’t [D]know
You were breaking [C]down
I’d fall to [Em]pieces on the [D]floor
If you weren’t [C]around
Too young to [D]know it gets better
[G]I’ll be [D]summer sun [Em]for you forever
[C]Forever [Em]winter if you [D]go…
 
Verse 2
[C]He seems fine most of the time
[G]Forcing smiles and [D]never minds
[C]His laugh is a symphony
[G]When the lights go out it’s [D]hard to breathe
[C]I pull at every thread [G]trying
to solve the puzzles [D]in his head
[C]Live my life scared to death
[G]he’ll decide to [D]leave instead
[C]I call [G]just checking [D]up on him
[C]He’s up, [G]5am [D]wasted
[C]Long gone, [G]not even [D]listening
[C]My voice [D]comes out screaming
 
Chorus
[Em]All this [C]time I didn’t [D]know
You were breaking [C]down
I’d fall to [Em]pieces on the [D]floor
If you weren’t [C]around
Too young to [D]know it gets better
[G]I’ll be [D]summer sun [Em]for you forever
[C]Forever [Em]winter if you [D]go…
 
Verse 3
[C]If I was standing there [G]in your [D]apartment
[C]I’d take that bomb in your head [Em]and [D]disarm it
[C]I’d say I love you even [Em]at your [Đ]darkest and
[C]Please don’t [D]go [Em]
 
Chorus
[C]I didn’t [D]know
You were breaking [C]down
I’d fall to [Em]pieces on the [D]floor
If you weren’t [C]around
Too young to [D]know it gets better
[G]I’ll be [D]summer sun [Em]for you forever
[C]Forever [Em]winter if you [D]go…
 
Bridge
I’ll be your summer sun [C]forever
At [Em]3am [D]pacing
All this time I didn’t [C]know
At [Em]5am [D]wasted
I’d be in pieces on the [C]floor
Forever [Em]winter if you [D]go...
 
Outro
[C]He says he doesn’t believe [G]
anything much he [D]hears these days
[C]I say, “Believe in one thing, [G]I won’t [D]go away”
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Kenma. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 11, 2021
Lượt xem: 976 Người đăng: Kenma (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 13
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)