Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Crazier

D Taylor Swift Điệu Slow
≣≣
[D]I'd never gone with the [A]wind
Just let it [Em]flow
Let it [G]take me where [A]it wants [D]to go
Till you open the [A]door there's so much [Em]more
I've never [G]seen it before
I was [A]trying to [Bm]fly but I [G]couldn't find wings
But [A]you came [Bm]along and you [G]changed everything
[D]You lift my feet off the [A]ground
You spin me [Bm]around
You make me [G]crazier, crazier
[D]Feels like I'm falling and [A]I
I'm lost in your [Bm]eyes
You make me [G]crazier, crazier, [G]crazier
I [D]watched from a distance as [A]you
Made life your [Em]own
Every [G]sky was your [A]own kind [D]of blue
And I wanted to [A]know how that would [Em]feel
And you [G]made it so real
[A]You showed me [Bm]something that [G]I couldn't see
[A]You opened my [Bm]eyes and you [G]made me believe
[D]You lift my feet off the [A]ground
You spin me [Bm]around
You make me [G]crazier, crazier
[D]Feels like I'm falling and [A]I
I'm lost in your [Bm]eyes
You make me [G]crazier, crazier, [G]crazier
[D][A[A]]B[G]ab[G]y you [Bm]showed me what [G]living is for
I [A]don't want to [Bm]hide [G]anymore
[D]You lift my feet off the [A]ground
You spin me [Bm]around
You make me [G]crazier, crazier
[D]Feels like I'm falling and [A]I
I'm lost in your [Bm]eyes
You make me [G]crazier, crazier, crazier
[G]Crazier, crazier
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên luongaiuyen24. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 20 tháng 04, 2014
Lượt xem: 20,448 Người đăng: luongaiuyen24 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Yêu thích: 494
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)