Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You Belong With Me

D Taylor Swift F# Điệu Blues
≣≣
Tone gốc F#: Capo 4
 
1. [D] You're on the phone with your girlfriend, she's [A] upset
She's going off about something that you [Em] said
'Cause she doesn't get your humor like [G] I do
[D] I'm in the room it's a typical Tuesday [A] night
I'm listening to the kind of music she doesn't [Em] like
And she'll never know your story like [G] I do
 
Pre-Chorus:
But [Em] she wears short skirts, [G] I wear T-shirts
[D] She's cheer captain and [A] I'm on the bleachers
[Em] Dreaming about the day when you [G] wake up and find
That what you're [A] looking for has been here the whole time
 
Chorus:
If you could [D] see that I'm the one who understands you
[A] Been here all along, so why can't you [Em] see?
You belong with [G] me, you belong with [D] me
 
2. [D] Walkin' the streets with you and your worn out [A] jeans
I can't help thinking this is how it ought to [Em] be
Laughing on a park bench, thinking to [G] myself
Hey isn't this easy
And [D] you've got a smile that could light up this whole [A] town
I haven't seen it in a while since she brought you [Em] down
You say you're fine, I know you better then that
[G] Hey whatcha doing with a girl like that
 
Pre-Chorus:
[Em] She wears high heels, [G] I wear sneakers
[D] Shes cheer captain and [A] I'm on the bleachers
[Em] Dreaming about the day [G] when you wake up and find
That what you're [A] looking for has been here the whole time
 
Chorus:
If you could [D] see that I'm the one who understands you
[A] Been here all along, so why can't you [Em] see?
You belong with [G] me
[D] Standing by and waiting at your back door
[A] All this time how could you not know, [Em] baby
You belong with [G] me, you belong with me
 
Interlude: [D] [A] [Em] [G]
 
Bridge:
Oh I remember you [Em] drivin' to my house
In the [G] middle of the night
I'm the [D] one who makes you laugh
When you [A] know you're about to cry
And I [Em] know your favorite songs
And you [G] tell me about your dreams
Think I [D] know where you belong
Think I [A] know it's with me
 
Can't you [D] see that I'm the one who understands you
[A] Been here all along, so why can't you [Em] see?
You belong with [G] me
[D] Standing by and waiting at your back door
[A] All this time how could you not know, [Em] baby
You belong with [G] me, you belong with [D] me
You belong with [A] me
Have you ever thought just [Em] maybe
You belong with [G] me, you belong with [D] me
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 08, 2019
Lượt xem: 53,207 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 2030
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)