Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Blank Space

C Taylor Swift Điệu Ballad
Chọn phiên bản 3 0 / NDCT: [C]Nice to meet you, where you been
≣≣
CAPO ON 5
[C] [Am](X2)
[C]Nice to meet you, where you been... I can show you incredible [Am]things
[Am]Magic, madness, heaven, sin... saw you there and I thought:
[F]"Oh my God, look at that face.. you look like my next mistake
[G]Love’s a game, want to play?"
[C]New money, suit and tie... I can read you like a [Am]magazine
Ain't it funny? Rumors fly and I know you heard about [F]me
[F]So hey, lets be friends. I'm dying to see how this one ends
[G]Grab your passport and my hand
.
[F]I can make the bad guys good [G]for a weekend
.
[C]So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames
[Am]You can tell me when it's over hmmm, if the high was worth the pain
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]Cause you know I love the players and you love the game
.
[C]Cause were young and we're reckless, we'll take this way too far
[Am]It'll leave you breathless hmmm, or with a nasty scar
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]But I got a blank space baby and [G]I"ll write your name
.
[C] [Am]
.
[C]Cherry lips, crystal skies.... I could show you incredible [Am]things
Stolen kisses, pretty lies... you're the king baby I'm your queen
[F]Find out what you want... be that girl for a month
[G]Wait the worst is yet to come, oh no
[C]Screaming, crying, perfect storms... I can make all the tables [Am]turn
Rose garden filled with thorns... keep you second guessing like:
[F]"Oh my god who is she? I get drunk on jealousy"
[G]But you'll come back each time you leave
[F]Cause darlin' I'm a nightmare, dressed [G]like a daydream
.
[C]So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames
[Am]You can tell me when it's over hmmm, if the high was worth the pain
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]Cause you know I love the players and you love the game
.
[C]Cause were young and we're reckless, we'll take this way too far
[Am]It'll leave you breathless hmmm, or with a nasty scar
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]But I got a blank space baby and [G]I"ll write your name
.
[Am]Boys only want love if it's torture
[Dm]Don't say I didn't say I didn't warn you
[Am]Boys only want love if it's torture
(say I didn't warn you)
Don't say I didn't say [G]I didn't warn you
.
[C]So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames
[Am]You can tell me when it's over hmmm, if the high was worth the pain
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]Cause you know I love the players and you love the game
.
[C]Cause were young and we're reckless, we'll take this way too far
[Am]It'll leave you breathless hmmm, or with a nasty scar
[Dm]Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane
[F]But I got a blank space baby and [G]I"ll write your name
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên NDCT. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 11, 2014
Lượt xem: 37,495 Người đăng: NDCT (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Yêu thích: 1694
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)