Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Gary Lightbody

Đóng góp thông tin
(Capo 2) (Intro) [G] [A] [Bm] [D] x2 (Verse 1) [G] Found myself at your door [A]Just like all thos
minhvu16, 11 tháng 07, 2016 A Bm D G 4,409