Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Epiphany

C Taylor Swift C# Điệu Ballad
≣≣
Capo 1
[C]Keep your helmet, [F]keep your [G]life, son
[C]Just a flesh wound, [Am]here's your [Dm]rifle [G]
Crawling up the beaches now [Am]
[F]"Sir, I think he's bleeding out" [C]
And [G]some things you just can't speak a[C]bout [F]
 
[C]With you I serve, with you [F]I fall down, down [C]
[G]Watch you breathe in, watch you [F]breathing out, out [C]
 
[C]Something [G]med school [Am]did not [F]cover
[C]Someone's [G]daughter, [Am]someone's [F]mother [G]
[Am]Holds your hand through plastic now [F]
[C]"Doc, I think she's crashing out" [G]
And [Am]some things you just can't speak [F]about [C] [F]
 
[F]Only twenty minutes to [C]sleep
But you dream of some [Am]epipha[F]ny
[C]Just one single glimpse of relief
[G]To make some sense of what you've [Am]seen [F]
 
[G]With you I serve, with you [Am]I fall down, [F]down ([C]Down)
[G]Watch you breathe in, watch you [Am]breathing out, [F]out [C]
[F]With you I serve, with you I fall down ([C]Down), down ([G]Down)
[F]Watch you breathe in (Watch you breathe in)
Watch you breathing out ([C]Out), out ([G]Out)
 
[F]Only twenty minutes to sleep
But you dream of some [C]epipha[G]ny
[F]Just one single glimpse of relief
To make some sense of what [C]you've seen
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 26 tháng 07, 2020
Lượt xem: 1,480 Người đăng: Duy Võ (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 21
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)