Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

ME!

≣≣
I [C]promise that you'll never find another like me
 
[C]...I know that I'm a handful baby, [Am]uh
I know I never think before I [F]jump
And you're the kind of guy the ladies [G]want
(And there's a lot of cool chicks out [C]there)
 
I know that I went psycho on the [Am]phone
I never leave well enough a[F]lone
And trouble's gonna follow where I [G]go
(And there's a lot of cool chicks out there)
 
But [C]one of these things is not like the others
Like a rainbow with all of the colors
Baby doll when it comes to a lover
I [G7]promise that you'll never find another like
 
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]I'm the only one of me. [G]Baby that's the fun of me
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]You're the only one of you. [G]Baby that's the fun of you
And I [G7]promise that nobody's gonna love you like me e [C]e
 
I know I tend to make it about [Am]me
I know you never get just what you [F]see
But I will never bore you ba[G]by
(And there's a lot of lame guys out [C]there)
And when we had that fight out in the [Am]rain
You ran after me and called my [F]name
I never want to see you walk a[G]way
(And there's a lot of lame guys out [C]there)
 
'Cause [C]one of these things is not like the others
Living in winter, I am your summer
Baby doll when it comes to a lover
I [G7]promise that you'll never find another like
 
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]I'm the only one of me. [G]Let me keep you company
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]You're the only one of you. [G]Baby that's the fun of you
And I [G7]promise that nobody's gonna love you like me e [C]e
 
Hey kids. Spelling is fun
[Am]Girl there ain't no "I" in team
But you know there is a "Me"
Strike the band up 1, 2, 3
I [G7]promise that you'll never find another like me
[Am]Girl there ain't no "I" in team
But you know there is a "Me"
And you can't spell awesome without me
I [G7]promise that you'll never find another like
 
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]I'm the only one of me. [G]Baby that's the fun of me
Me e [C]e, ooh ooh [Am]ooh ooh
[F]You're the only one of you. [G]Baby that's the fun of you
And I [G7]promise that nobody's gonna love you like me e [C]e
 
[C]Girl there ain't no "I" in team. [Am]But you know there is a "Me"
[F]I'm the only one of me. [G]Baby that's the fun of me
[C]Strike the band up 1, 2, 3. You [Am]can't spell awesome without me
[F]You're the only one of you. [G]Baby that's the fun of you
And I [G7]promise that nobody's gonna love you like me e [C]e
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 04, 2019
Lượt xem: 6,976 Người đăng: Duy Võ (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 304
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)