Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Fearless

D Taylor Swift Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / Hợp Âm Chuẩn: [D]There's something 'bout the way [A]The street l
≣≣
Intro: [D] [A] [Em] [G]
[D]There's something 'bout the way
[A]The street looks when it's just [Em]me
There's a glow off the [G]pavement
Walk me to the [D]car
And you know I wanna [A]ask you to dance right [Em]there
In the middle of the [G]parking lot
[D]Yeah... [A] [Em]Oh [G]Yeah
We're drivin' down the road
[A]I wonder if you [Em]know
I'm trying so hard [G]not to get caught up now
[D]But you're just so cool
[A]Run your hands through your [Em]hair
Absent-mindedly [G]making me [A]want you
[D]And I don't know how [A]it gets better than this
[Em]You take my hand and drag me [G]head first, [A]fearless
[D]And I don't know why [A]but with you I'd dance
[Em]In a storm in my [G]best dress, [A]fearless
[D] [A] [Em] [D]So [G]baby drive slow [A]till we run out of road
[Em]In this one horse town
[G]I wanna stay right here [D]in this passenger seat
[A]you put your eyes on me
[Em]In this moment now [G]capture it [A]remember it
[D]Cause I don't know how [A]it gets better than this
[Em]You take my hand and drag me [G]head first, [A]fearless
[D]And I don't know why [A]but with you I'd dance
[Em]In a storm in my [G]best dress, [A]fearless
[Cadd9]Yea you stood there with [D]me in the doorway
my hands [Em]shake & im not [Em7]usually [G]this [A]way
[Cadd9]But you pull me in & im a [D]little more brave
It's a [Em]first kiss, it's [Em7]flawless, really [G]something
It's [A] [D]fearless
[D] [A] [Em]Ohh.. [G]Yeah
[D]And I don't know how [A]it gets better than this
[Em]You take my hand and drag me [G]head first, [A]fearless
[D]And I don't know why [A]but with you I'd dance
[Em]In a storm in my [G]best dress, [A]fearless
[D] [A]Yeah I don't know how
[Em]Oh.. [G]oh, [D]yeah, [A]yeah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hợp Âm Chuẩn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 08, 2013
Lượt xem: 11,691 Người đăng: Hợp Âm Chuẩn (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Nhạc Âu Mỹ Thể loại: Yêu thích: 185
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)