Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Brendon Urie

Đóng góp thông tin
I [C]promise that you'll never find another like me [C]...I know that I'm a handful baby, [Am]uh
Duy Võ, 26 tháng 04, 2019 Am C F G G7 7,396