Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Champagne Problems

C Taylor Swift C Điệu Ballad
≣≣
[C]You booked the night train for a [G]reason
So you could [Am]sit there in this [F]hurt
[C]Bustling crowds or silent [G]sleepers
You're [Am]not sure which is [F]worse
 
Because I [C]dropped your hand while dancing. [G]Left you out there standing
[Am]Crestfallen on the landing. [F]Champagne problems
[C]Your mom's ring in your pocket [G]my picture in your wallet
[Am]Your heart was glass, I dropped it. [F]Champagne problems
 
Verse 2
[C]You told your family for a [G]reason
You [Am]couldn't keep it [F]in
[C]Your sister splashed out on the [G]bottle
Now [Am]no one's celebra[F]ting
 
[C]Dom Pérignon, you brought it. [G]No crowd of friends applauded
[Am]Your hometown skeptics called it. [F]Champagne problems
[C]You had a speech, you're speechless. [G]Love slipped beyond your reaches
[Am]And I couldn't give a reason. [F]Champagne problems
 
Verse 3
[C]Your Midas touch on the Chevy [G]door. November flush and your flannel [Am]cure
"This dorm was once a madhouse" I [F]made a joke, "Well, it's made for me"
[C]How evergreen, our group of friends. [G]Don't think we'll say that word again
[Am]And soon they'll have the nerve to [F]deck the halls that we once walked through
 
[C]One for the money, two for the show. I [G]never was ready so I watch you go
Some[Am]times you just don't know the answer 'Til [F]someone's on their knees and asks you
[C]"She would've made such a lovely bride what a [G]shame she's fucked in the head," they said
But [Am]you'll find the real thing instead. She'll [F]patch up your tapestry that I shred
 
And [C]hold your hand while dancing. [G]Never leave you standing
[Am]Crestfallen on the landing [F]with champagne problems
[C]Your mom's ring in your pocket [G]her picture in your wallet
[Am]You won't remember all my [F]champagne problems
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Thị Dung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 12 tháng 12, 2020
Lượt xem: 2,472 Người đăng: Nguyễn Thị Dung (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 130
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)