Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Forever And Always

Cadd9 Taylor Swift Bb Điệu Ballad
≣≣
Ballad.
Capo 3. Standard tuning.
(Verse 1)
Once [Cadd9]upon a time
I [G]believe it was a [D]Tuesday when I [Cadd9]caught your eye
And we [G]caught onto something[D]
I hold [Cadd9]onto the night, you [G]looked
me in the [D]eye and told me [Cadd9]you loved [D]me
Were you just kidding?
'Cause it [Cadd9]seems to me, this [G]thing is breaking [D]down
We almost [Cadd9]never speak
I don't feel [G]welcome anymore[D]
Baby what [Cadd9]happened, please tell me?
'Cause one [G]second it was perfect, now you're [D]halfway out the door
 
(Chorus)
And I stare [Cadd9]at the phone, he still [G]hasn't called
And then you [D]feel so low you can't feel[Em7] nothing at all
And you [Cadd9]flashback to when [G]he said forever and [D]always
Oh, and it [Cadd9]rains in your bedroom
[G]Everything is wrong
It [D]rains when you're here and it [Em7]rains when you're gone
'Cause [Cadd9]I was there when [G]you said forever and [D]always
 
(Verse 2)
Was I [Cadd9]out of line?
Did I say [G]something way too [D]honest, made you [Cadd9]run and hide
Like a [G]scared little [D]boy
I looked in-[Cadd9]to your eyes
Thought I [G]knew you for a [D]minute, now I'm [Cadd9]not so [D]sure
So here's to [Cadd9]everything [G]coming down to [D]nothing
Here's to [Cadd9]silence that [G]cuts me to the [D]core
Where is this [Cadd9]going?
Thought I [G]knew for a [D]minute, but I [Cadd9]don't anymore[D]
 
(Chorus)
And I stare [Cadd9]at the phone, he still [G]hasn't called
And then you [D]feel so low you can't feel[Em7], nothing at all
And you [Cadd9]flashback to when [G]he said forever and [D]always
Oh, and it [Cadd9]rains in your bedroom
[G]Everything is wrong
It [D]rains when you're here and it [Em7]rains when you're gone
'Cause [Cadd9]I was there when [G]you said forever and [D]always
 
You didn't mean it baby [Em] [D] [C]
I don't think so [Em] [D] [C] [D]
 
[Cadd9] [G] [D] [Em7] [Cadd9] [G] [D]
 
(Bridge)
Oh, [Em7]back up, baby, [Cadd9]back up
Did you for-[D]get everything?
[Em7]Back up, baby, [Cadd9]back up
Did you for-[D]get every-[Cadd9]thing? [D]
 
(Chorus)
'Cause it [Cadd9]rains in your bedroom
[G]Everything is wrong
It [D]rains when you're here and it [Em]rains when you're gone
'Cause [Cadd9]I was there when [G]you said forever and [D]always
Oh I stare [Cadd9]at the phone, he still [G]hasn't called
And then you [D]feel so low you can't feel[Em7], nothing at all
And you [Cadd9]flashback to when [G]we said forever and [D]always
And it [Cadd9]rains in your bedroom
[G]Everything is wrong
It [D]rains when you're here and it [Em7]rains when you're gone
'Cause [Cadd9]I was there when [G]you said forever and [D]always
 
You didn't mean it baby [Em] [D] [C]
You said forever and always [Em] [D] [C]
Yeah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 07, 2018
Lượt xem: 3,127 Người đăng: Trang (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Nathan Chapman , Taylor Swift Thể loại: Âu Mỹ , US-UK , Nhạc Âu Mỹ , Acoustic Pop Yêu thích: 62
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)