Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

London Boy

C Taylor Swift F# chọn điệu
≣≣
Capo 6
 
I love my [C] hometown as much as [Am] Motown, I love [Em] SoCal
And you know I love [C]
Springsteen, faded [Am] blue jeans, Tennessee [Em] whiskey
But something [C] happened, I heard him [Am] laughing
I saw the [Em] dimples first and then I heard the accent
They say [C] home is where the heart is [Am]
But [Em]that's not where mine lives
 
You know I love a [C] London boy
I [Am]enjoy walking Camden [F] Market in the [G] afternoon
He likes my [C]American smile, like a [Am] child when our eyes meet
[F] Darling, I fancy [G] you
Took me back to [C] Highgate, met all of his [Am] best mates
So I guess [F] all the rumors are [G] true
You know I love a [C] London boy [Am]
Boy, [F] I fancy [G] you (Ooh)
 
And now I love [C] high tea, stories from [Am] Uni, and the [Em] West End
You can find me in the [C] pub, we are
watching [Am] rugby with his [Em] school friends
Show me a [C] gray sky, a rainy [Am] cab ride
Babes, [Em] don't threaten me with a good time
They say [C] home is where the heart is [Am]
But God, I love the English
 
You know I love a [C] London boy, I [Am] enjoy nights in Brixton
[F] Shoreditch in the [G] afternoon
He likes my [C] American smile, like a [Am] child when our eyes meet
[F] Darling, I fancy [G] you
Took me back to [C] Highgate, met all of his [Am] best mates
So I guess [F] all the rumors are [G] true
You know I love a [C] London boy [Am]
Boy, [F] I fancy [G] you (Ooh)
 
So [C] please show me Hackney
[Am] Doesn't have to be Louis [F] V up on Bond Street
[G] Just wanna be with [C] you [Am]
Wanna be with [F] you [G]
Stick with [C] me, I'm your queen
Like a [Am] Tennessee Stella [F] McCartney, on the heath
[G] Just wanna be with [C] you [Am] (Wanna be with you)
Wanna be with [F] you [G] (Oh)
 
You know I love a [C] London boy, I [Am] enjoy walking SoHo
[F] Drinking in the [G] afternoon (Yeah)
He likes my [C] American smile, like a [Am] child when our eyes meet
[F] Darling, I fancy [G] you
Took me back to [C] Highgate, met all of his [Am] best mates
So I guess [F] all the rumors are [G] true
You know I love a [C] London boy [Am]
Boy, [F] I fancy [G] you (I fancy you, ooh)
 
So [C] please show me Hackney
[Am] Doesn't have to be Louis [F] V up on Bond Street
[G] Just wanna be with [C] you
[Am]I, I, [F] I fancy [G] you (Oh whoa, oh, I)
Stick with [C] me, I'm your queen
Like a [Am] Tennessee Stella [F] McCartney, on the heath
[G] Just wanna be with [C] you (Ooh)
Wanna be with [Am] you
I fancy [F] you (Yeah), I fancy [G] you
Oh whoa, [C] ah
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên youguy13ielts. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 23 tháng 01, 2021
Lượt xem: 1,219 Người đăng: youguy13ielts (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 40
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)