Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

I'm Only Me When I'm With You

G Taylor Swift chọn điệu
Chọn phiên bản 1 0 / hav_2701: [G] Friday night beneath the [D/F#]stars In a fiel
≣≣
Capo 1
[G] Friday night beneath the [D/F#]stars
In a field behind your [C]yard
You and [Em]I are painting [Am]pictures in the [D]sky
[G] And sometimes we don't say a [D/F#]thing
Just listen to the crickets [C]sing
[Em] Everything I need is [Am]right here by my [D]side
 
And [C]I know [Em]everything about you
[Am]I don't wanna [D]live without you
 
I'm [G]only up when you're not down
Don't [D]wanna fly if you're still on the [Am]ground
It's [C]like no [G]matter [C]what I [D]do
Well you [G]drive me crazy half the time
The [D]other half I'm only trying to
[Am]Let you [C]know that [G]what I [C]feel is [D]true
And [C]I'm only [Em]me when [D]I'm with [G]you[D] [Am] [C] x2
 
[G] Just a small town boy and [D/F#]girl
Living in a crazy [C]world
Trying to [Em]figure out what [Am]is and isn't [D]true
[G] And I don't try to hide my [D/F#]tears
The secrets all my deepest [C]fears
Through it [Em]all nobody [Am]gets me like you [D]do
 
And [C]you know [Em]everything about me
You [Am]say that you can't [D]live without me
 
I'm [G]only up when you're not down
Don't [D]wanna fly if you're still on the [Am]ground
It's [C]like no [G]matter [C]what I [D]do
Well you [G]drive me crazy half the time
The [D]other half I'm only trying to
[Am]Let you [C]know that [G]what I [C]feel is [D]true
And [C]I'm only [Em]me when [D]I'm with [G]you[D] [Am] [C] x2
 
[Em] When I'm with anybody else
[C] It's so hard to be [Am]myself
And only you can [C] tell
That I'm [G]only up when you're not down
Don't [D]wanna fly if you're still on the [Am]ground
It's [C]like no [G]matter [C]what I [D]do
Well you [G]drive me crazy half the time
The [D]other half I'm only trying to
[Am]Let you [C]know that [G]what I [C]feel is [D]true
And I'm [C]only [D]me
Who I [Am]wanna [C]be
Well I'm [C]only [Em]me when [D]I'm with [G]you[D] [Am] [C]
With [G]you[D] [Am] [C],oh ho [G]ho yeah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên hav_2701. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 04, 2016
Lượt xem: 2,703 Người đăng: hav_2701 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Yêu thích: 58
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)