Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Daylight

C Taylor Swift C Điệu Fox
≣≣
Verse 1:
My love was as [C]cruel as the [Dm]cities I [F]lived in
[C]Everyone [Dm]looked worse in the [F]light
There are so many [C]lines that I've [Dm]crossed [F]unforgiven
I'll [C]tell you the [Dm]truth but never [F]goodbye
 
Chorus 1:
[C]I don't wanna look at anything else now that I [G]saw you
[Dm]I don't wanna think of anything else now that I [F]thought of you
[C] I've been sleeping so long in a 20-year [G]dark night
And now I see [Dm]daylight, I only see [F]daylight
 
Verse 2:
The luck of the [C]draw only [Dm]draws the [F]unlucky
And [C]so I [Dm]became the butt of the [F]joke
I wounded the [C]good and I [Dm]trusted the [F]wicked
[C]Clearing the [Dm]air, I breathed in[F] the smoke
 
[C] Maybe you ran with the wolves and refused to settle down
[G] Maybe I've stormed out of every single room in this town
[Dm] Threw out our cloaks and our daggers because it's morning now
[F] It's brighter now, now
 
Chorus 2:
[C]I don't wanna look at anything else now that I [G]saw you
 
(I can never look away)
[Dm]I don't wanna think of anything else now that I [F]thought of you
 
(Things will never be the same)
[C] I've been sleeping so long in a 20-year [G]dark night
 
(Now I'm wide awake)
And now I see [Dm]daylight (daylight), I only see [F]daylight (daylight)
I only see [C]daylight, daylight, daylight, [G]daylight
I only see [Dm]daylight, daylight, daylight, [F]daylight
 
Bridge:
[C] And I can still see it all (in my [G]mind)
All of you, all of me [Dm](intertwined)
I once believed love would be (black and [F]white), but it's golden (golden)
 
[C] And I can still see it all (in my [G]head)
Back and forth from New York (singing in your [Dm]bed)
I once believed love would be (burning [F]red), but it's golden
Like [C]daylight, like [G]daylight
Like [Dm]daylight, [F]daylight
 
Chorus 3:
[C]I don't wanna look at anything else now that I [G]saw you
 
(I can never look away)
And [Dm]I don't wanna think of anything else now that I [F]thought of you
 
(Things will never be the same)
[C] I've been sleeping so long in a 20-year [G]dark night
 
(Now I'm wide awake)
And now I see [Dm]daylight (I see daylight), I only see [F]daylight (ah-ah ah-ah)
I only see [C]daylight, daylight, daylight, [G]daylight
I only see [Dm]daylight, daylight, daylight, [F]daylight (ah ah-ah ah-ahh)
I only see [C]daylight, daylight, daylight, [G]daylight
I only see [Dm]daylight, daylight, daylight, [F]daylight (ah ah-ah ah-ahh)
 
Outro:
[C] Like [G]daylight, it's [Dm]golden like [F]daylight
You gotta [C]step into the daylight and let it [G]go
Just let it [Dm]go, let it [F]go
[C] [G] [Dm] I wanna be defined by the things that I love
[F] Not the things I hate
Not the things that I'm [C]afraid of, I'm afraid of
Not the things that[G] haunt me in the middle of the night
I,[Dm] I just think that
[F] You are what you love
[C] [G] [Dm] [F]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 2 tháng 09, 2019
Lượt xem: 3,811 Người đăng: Trang (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 117
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)