Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 28/04/2020

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Tiến Đạt Nguyễn Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Tiến Đạt Nguyễn Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Tiến Đạt Nguyễn Xem tất cả

Let me [G]tell you about my buddy, he's 3,000 years old, He's wrapped in bandages and covered in m
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 10, 2021 5
Stepping [D]on the greens in her designer jeans She's the [G]disco miniature golfing queen Wearing
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 10, 2021 4
I bear [C]lots of animosity to bell hops, They [F]never bring my luggage up on [Dm]time. And [G]t
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 10, 2021 4
[A]My neme'-[D]neme', [G]ooh, my neme'-[D]neme'-neme' [A]My neme'-[D]neme', [G]ooh, my neme'-[D]ne
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 10, 2021 4
[Bb]I'm not Ro[F]xanne, I'm not Ei[C]leen, I'm not Sharon-a, [Bb]And I don't [C]wanna study, work o
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 10, 2021 5