Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

No Body No Crime

Em Taylor Swift Gm chọn điệu
≣≣
Tone: [Em]
Capo: 3
Intro
He d[Em]id it
He d[Em]id it
 
Instrumental
[Em] [C] [D] [Am] [Em] [C] [D] [Am]
 
Verse 1
[Em] Este's a fri[C]end of mine
We m[D]eet up every Tuesday
night for d[Am]inner and a glass of w[Em]ine
Este's been l[C]osin' sleep
Her h[D]usband's actin' different,
and it s[Am]mells like infidelit[Em]y
She says, "That ain't my m[G]erlot on his mouth [D]
That ain't my j[Am]ewellery on our joint acco[Em]unt"
No, there a[G]in't no doubt[D]
I think I'm gonna call him out[D]
 
 
Chorus
She says[Em], "I think he d[Am]id
it, but I j[C]ust can't p[D]rove it"[Em]
I think he d[Am]id it, but I j[C]ust can't pr[D]ove it [Em]
I think he d[Am]id it, but I j[G]ust can't pr[D]ove it [Em]
No, no b[Am]ody, no crime
But [D]I ain't lettin' up until the day I d[Em]ie
 
 
Post-Chorus
No,[C] no [D] [Am]
I think he d[Em]id it
No,[C] no [D] he [Am]did it
 
 
Verse 2
[Em] Este w[C]asn't there T[D]uesday night at Olive Gardеn
[Am]At her job or anyw[Em]here
Hе reports his m[C]issing wife
And I [D]noticed when I passed his house
His [Am]truck has got some brand new t[Em]yres
And his m[G]istress moved in[D]
Sleeps in E[Am]ste's bed and everyth[Em]ing
No, there a[G]in't no doubt[D]
Somebody's gotta catch him out,[D] 'cause
 
Chorus
[Em] I think he d[Am]id it, but I j[C]ust can't pr[D]ove it [Em]
I think he d[Am]id it, but I j[C]ust can't pr[D]ove it [Em]
I think he d[Am]id it, but I j[G]ust can't pr[D]ove it [Em]
No, no b[Am]ody, no crime
But [D]I ain't lettin' up until the day I d[Em]ie
 
 
Post-Chorus
No,[C] no [D] [Am]
I think he d[Em]id it
No,[C] no [D] he did it
 
Bridge
[Am] Good thing my daddy made me get a
boating l[Em]icence when I was fifteen
[Am] And I've cleaned enough houses
To know ho[Em]w to cover up a scene
[Bm] Good thing Este's sister's gonna sw[Em]ear
she was with me (She was with me, dude)
[Am] Good thing his mistress took
out a big l[B7]ife insurance policy
 
 
Chorus
[Em] They think she d[Am]id it, but they j[C]ust can't p[D]rove it[Em]
They think she d[Am]id it, but they j[C]ust can't p[D]rove it[Em]
She thinks I d[Am]id it, but she j[G]ust can't pr[D]ove it[Em]
No, no b[Am]ody, no crime
I w[C]asn't lettin' up until the d[D]ay he [Em]
No, no b[Am]ody, no crime
I w[C]asn't lettin' up until the d[D]ay he [Em]
No, no b[Am]ody, no crime
I w[D]asn't lettin' up until the day he died
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Việt Hoàng. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 30 tháng 12, 2020
Lượt xem: 1,231 Người đăng: Việt Hoàng (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 34
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)