Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Exile

≣≣
Capo 1
[F]I can see you standing, honey [Dm]with his arms around your body
[F]Laughin', but the joke's not funny at [Dm]all
[F]And it took you five whole minutes to [Dm]pack us up and leave me with it
[F]Holdin' all this love out here in the [Dm]hall
 
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
And I [C]didn't like the ending
[Bb]You're not my [C]homeland any[Dm]more
So [C]what am I defending [Bb]now?
You were my [C]town, now I'm in [Dm]exile, seein' you [F]out
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
 
[F]Ooh, ooh, ooh. [Dm]Ooh, ooh, ooh
[F]Ooh, ooh, ooh. [Dm]
 
[F]I can see you starin', honey [Dm]like he's just your understudy
[F]Like you'd get your knuckles bloody for [Dm]me
[F]Second, third, and hundredth chances [Dm]balancin' on breaking branches
[F]Those eyes add insult to injury [Dm]
 
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
And I [C]didn't like the ending
[Bb]You're not my [C]homeland any[Dm]more
So [C]what am I defending [Bb]now?
You were my [C]town, now I'm in [Dm]exile, seein' you [F]out
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
So I'm [C]leaving out the side door [F]
 
So step [Dm]right out, there is no a[C]mount
Of crying [Bb]I can do for you all this [F]time
We always walked a very thin [Dm]line
You didn't even hear me [C]out (You didn't even hear me out)
You never gave a warning [Bb]sign (I gave so many signs) all this [F]time
I never learned to read your [Dm]mind (Never learned to read my mind)
I couldn't turn things a[C]round (You never turned things around)
'Cause you never gave a warning [Bb]sign (I gave so many [F]signs)
So many [Dm]signs, so many [C]signs. You didn't even see the [Bb]signs
 
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
And I [C]didn't like the ending
[Bb]You're not my [C]homeland any[Dm]more
So [C]what am I defending [Bb]now?
You were my [C]town, now I'm in [Dm]exile, seein' you [F]out
[Bb]I think I've [C]seen this film be[Dm]fore
 
So step [Dm]right out, there is no a[C]mount
Of crying [Bb]I can do for you all this [F]time
We always walked a very thin [Dm]line
You didn't even hear me [C]out (You didn't even hear me out)
You never gave a warning [Bb]sign (I gave so many signs) all this [F]time
I never learned to read your [Dm]mind (Never learned to read my mind)
I couldn't turn things a[C]round (You never turned things around)
'Cause you never gave a warning [Bb]sign (I gave so many [F]signs)
So many [Dm]signs, so many [C]signs. You didn't even see the [Bb]signs
You never gave a warning sign (All this time)
(So many signs) I never learned to read your [Dm]mind
(So many signs) I couldn't turn things a[C]round (I couldn't turn things around)
'Cause you never gave a warning [Bb]sign (You never gave a warning sign)
You never gave a warning [F]sign. [Dm]Ah, [C]ah [Bb]ah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 07, 2020
Lượt xem: 5,551 Người đăng: Duy Võ (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 198
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)