Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

the 1

C Taylor Swift C chọn điệu
≣≣
tone [C]
Intro
[F] [C] (4x)
 
Verse 1
[F] I'm [C]doing good, I'm on some new shit
[F] Been [C]saying "yes" instead of "no"
[F] I [C]thought I saw you at the bus stop, I [F]didn't though[C]
[F] I [C]hit the ground running each night
[F] I [C]hit the Sunday matinée
[Dm] You [C]know the greatest films of all time were [Dm]never made [C]
 
Pre-Chorus
[F] I [C]guess you never know, never know
[F] And [C]if you wanted me, you really should've [F]showed
And [C]if you never bleed, you're never gonna g[F]row
And it's [C]alright now
 
Chorus
[Am] But [C]we were something, don't you think so?
[F] [C]Roaring twenties, tossing pennies in the [Dm]pool
And [C]if my wishes came true
[Dm] [C] It would've been you
[Am] [C] In my defense, I have none
[F] [C] For never leaving well enough [Dm]alone
[C]But it would've been fun
[Dm] [C]If you would've been the one
[Dm] [C] (Ooh)
[Dm] [C]
 
Verse 2
[F] [C]I had this dream you're doing cool shit
[F] Hav[C]ing adventures on your own
[F] You [C]meet some woman on the internet and ta[F]ke her [C]home
[Dm] We [C]never painted by the numbers, [Dm]baby
But [C]we were making it count
[Dm] You [C]know the greatest loves of all time are [F]over now [C]
 
Pre-Chorus
[F] I [C]guess you never know, never know
[F] And [C]it's another day waking up alone
 
Chorus
[Am] But [C]we were something, don't you think so?
[F] R[C]oaring twenties, tossing pennies in the [Dm]pool
And [C]if my wishes came true
[Dm] [C] It would've been you
[Am] [C] In my defense, I have none
[F] [C] For never leaving well enough al[Dm]one
[C]But it would've been fun
[Dm] [C]If you would've been the one
 
Bridge
[Am] I,[C] I, I per[F]sist and resist[C] the temptation to ask you
If [Dm]one thing had been [C] different
Would [Dm]everything be[C] different today?
 
Chorus
[Am] We were [C]something, don't you think so?
[F] R[C]osé flowing with your chosen [Dm]family
[C]And it would've been sweet
[Dm] [C]If it could've been me
[Am] [C] In my defense, I have none
[F] [C] For digging up the grave another [Dm]time
[C]But it would've been fun
[Dm] [C]If you would've been the one
[Dm] [C] (Ooh)
[Dm] [C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên gigphuu. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 14 tháng 10, 2020
Lượt xem: 1,395 Người đăng: gigphuu (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Aaron Dessner , Taylor Swift Thể loại: nhạc luân chuyển , Nhạc Độc lập Yêu thích: 60
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)