Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

How you get the girl

D Taylor Swift F Điệu Disco
≣≣
Capo 3.
[D] [A] [G]
[D]Stand there like a [A]ghost
Shaking from the [G] rain (rain)
[D]She'll open up the [A]door and say "Are you [G]insane?"
[D]Say it's been a [A]long six [G] months
[D]And you were too [A] afraid to tell her what you [G] want.
 
And that's how it [D] works.
[A]That's how you get the [G]girl
And then you say
 
(Chorus)
[D]I want you for [A]worse or for better
[G]I would wait for ever and ever
[D]Broke your heart, I'll [A] put it back together
[G]I would wait for ever and ever.
[D]And that's how it [A] works
How you get the [G] girl, girl
[D]And that's how it [A] works
How you get the [G]girl, girl.
 
[D]Remind her how we [A] used to [G]be, be
[D]With pictures in [A] frames
of kisses on [G] cheeks, cheeks
[D]Tell her how you must have [A] lost your mind
[D]When you left her all [A]alone
and never tell her [G] why, why.
 
And that's how it [D] works [A]
That's how you lost the [G] girl
And now you say
 
(Chorus)
 
(Bridge)
And [D] you [A] know [G]
That [D] I don't [A] want you [G]to go.
 
[D] Remind me how we [A] used to [G] be
[D]Pictures in [A] frames of kisses on [G]cheeks
And say you want [D]me, [A] yeah.
And then you say
 
[D]I want you for [A] worse or for better
[G]I would wait for ever and ever
[D]Broke your heart, I'll [A]put it back together
[G]I want you forever and ever.
[D]And that's how it [A]works
How you get the [G]girl, girl
(That's how it works)
[D]And that's how it [A]works
How you get the [G]girl,(get the girl).
[D]And that's how it [A]works
How you get the [G] girl, girl.
 
And that's how it [D] works [A]
That's how you've got the [G] girl.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 2 tháng 07, 2018
Lượt xem: 2,729 Người đăng: Trang (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Max Martin , Shellback , Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 42
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)