Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Picture To Burn

G Taylor Swift G chọn điệu
≣≣
[G] State the [Am] obvious, I [C] didn't get my [D] perfect fantasy
[G] I rea[Am]lize you love your[C]self more than you could [D] ever love me
[G] So go and [Am] tell your [C] friends that I'm ob[D]sessive and [G] crazy
That's [Am] fine, you won't [C] mind if I [D] say
By [C] the way
 
I hate that [G] stupid old [Am] pickup truck you [C] never let me [D] drive
You're a [G] redneck [Am] heartbreak who's [C] really bad at [D] lying
[G] So watch me [Am] strike a [C] match on all my [D] wasted time
As [C] far as I'm concerned, you're [D] just another picture to burn
[G] [Am] [C] [D]
 
[G] There's no [Am] time for tears
I'm just [C] sitting here [D] planning my revenge
[G] There's nothing [Am] stopping me
From [C] going out with [D] all of your best friends
[G] And if you [Am] come a[C]round saying [D] sorry to me
My [G] daddy's gonna [Am] show you how [C] sorry you'll [D] be
 
'Cause I hate that [G] stupid old [Am] pickup truck you [C] never let me [D] drive
You're a [G] redneck [Am] heartbreak who's [C] really bad at [D] lying
[G] So watch me [Am] strike a [C] match on all my [D] wasted time
In [C] case I haven't heard, you're [D] just another picture to burn
[G] [Am] [C] [D]
 
And [C] if you're missing me, you'd better [D] keep it to yourself
'Cause [C] coming back around [G] here would be [D] bad for your health
 
'Cause I hate that [G] stupid old [Am] pickup truck you [C] never let me [D] drive
You're a [G] redneck [Am] heartbreak who's [C] really bad at [D] lying
[G] So watch me [Am] strike a [C] match on all my [D] wasted time
In [C] case you haven't heard
I [D] really, really hate that
[G] Stupid old [Am] pickup truck you [C] never let me [D] drive
You're a [G] redneck [Am] heartbreak who's [C] really bad at [D] lying
[G] So watch me [Am] strike a [C] match on all my [D] wasted time
As [C] far as I'm concerned, you're [D] just another picture to burn [G] [Am]
 
[C] Burn, burn, [D] burn, baby, [G] burn [Am]
You're [C] just another [D] picture to [G] burn [Am] [C]
[D] Baby, [G] burn
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên youguy13ielts. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 01, 2021
Lượt xem: 1,001 Người đăng: youguy13ielts (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Country , USUK Yêu thích: 14
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)