Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Everything Has Changed

Chọn phiên bản 4 0 / Đinh Quang Trung: Verse 1 All I [Bm]knew this morning when I [G]woke
≣≣
Verse 1
All I [Bm]knew this morning when I [G]woke
Is I know something [A]now, know something now
I didn't before [D]
And all I've [Bm]seen since 18 hours [G]ago
Is green eyes and freckles and your smile in
The [A]back of my mind making me feel like [D]
Pre-Chorus
I just want to know you better [Em7]know, you better know you, better [G]now
I just want to know you better [Bm]know, you better [A]know, you better [D]now
I just want to know you better [Em7]know, you better know, you better [G]now
I just want to know you, [Bm]know you, [A]know you
Chorus
Cause [D]all I know is we said hello
And [Bm]your eyes look like coming home
All [A]I know is a simple name, [G]everything has changed
[D]All I know is you held the door
[Bm]You'll be mine and I'll be yours
All [A]I know since yesterday, [G]is everything has changed
Break
[D]Ve[Dsus4]Verse 2 [D] [Dsus4] [D]
And all my [Bm]walls stood tall, painted [G]blue
But I'll take them down, [A]take them down
And open up the door for you [D]
And all I [Bm]feel in my stomach is butterflies [G]
The beautiful kind, making up for lost time
[A]Taking flight, making me feel like [D]
Pre-Chorus
I just want to know you better [Em7]know, you better know you, better [G]now
I just want to know you better [Bm]know, you better [A]know, you better [D]now
I just want to know you better [Em7]know, you better know, you better [G]now
I just want to know you, [Bm]know you, [A]know you
Chorus
Cause [D]all I know is we said hello
And [Bm]your eyes look like coming home
All [A]I know is a simple name, [G]everything has changed
[D]All I know is you held the door
[Bm]You'll be mine and I'll be yours
All [A]I know since yesterday, [G]is everything has changed [Bm]
Bridge
Come back and tell me [G]why
I'm feeling like I've [D]missed you all this [A]time
[Bm]Ahhh And meet me there tonight [G]
And let me know that [D]it's not all in my [A]mind
Pre-Chorus
I just want to know you better [Em7]know, you better know, you better [G]now
I just want to know you, [Bm]know you, [A]know you
Chorus
Cause [D]all I know is we said hello
And [Bm]your eyes look like coming home
All [A]I know is a simple name, [G]everything has changed
[D]All I know is you held the door
[Bm]You'll be mine and I'll be yours
All [A]I know since yesterday, [G]is everything has changed [Bm]
[D]All I know is we said hello
So [Bm]dust off your highest hopes
[A]All I know is pouring rain [G]
And everything has changed
[D]All I know is a new found grace
[Bm]All my days, I'll know your face
[A]All I know since yesterday, [G]is everything has changed
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đinh Quang Trung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 11 tháng 08, 2013
Lượt xem: 26,848 Người đăng: Đinh Quang Trung (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Nhạc Âu Mỹ Thể loại: Yêu thích: 805
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)