Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You All Over Me

≣≣
Capo 2
Intro : [C] [Gsus4] [Am] [Fsus2]
 
Once the [C]last drop of [Gsus4]rain [Am]has dried off the [Fsus2]pavement
Shouldn't [C]I find a stain, but I never do
The way the [C]tires turn [Gsus4]stones, on [Am]old county [Fsus2]roads
They leave ‘em [C]muddy underneath
[Gsus4]Reminds me of [Am]you[Fsus2]
You find [C]graffiti on the [Gsus4]walls [Am]of old bathroom [Fsus2]stalls
You know, you can [C]scratch it right off
[Gsus4]It's how it used to [Am]be
But like the [C]dollar in your
[Gsus4]pocket that's been [Am]spent and traded [Fsus2]in
You can't [C]change where it's [Gsus4]been
Reminds me of [Am]me[Fsus2]
 
[C]I lived, and I [Am]learned
[Fsus2]Had you, [Gsus4]got burned
Held [C]out, and held [Am]on
God [Fsus2]knows, too [Gsus4]long
And wasted [C]time, lost [Am]tears
Swore that [Fsus2]I'd get out of [Gsus4]here
But no [Fsus2]amount of [Gsus4]freedom gets you [Fsus2]clean
I’ve still got [Gsus4]you all [C]over me
 
[C] [Gsus4] [Am] [Fsus2]
[C]The best and worst day of [Gsus4]June
Was the [Am]one that I met [Fsus2]you
[C]With your hands in your pockets
And your [Gsus4]‘don't you wish you had me’ [Am]grin[Fsus2]
But I [C]did, so I [Gsus4]smiled, and I [Am]melted like a [Fsus2]child
[C]Now every breath of air I [Gsus4]breathe reminds me of [Am]then[Fsus2]
 
[C]And I lived, and I [Am]learned
[Fsus2]Had you, got [Gsus4]burned
[C]Held out, and held [Am]on
God [Fsus2]knows, too [Gsus4]long
And [C]wasted time, lost [Am]tears
Swore that [Fsus2]I'd get out of [Gsus4]here
But [Am]no amount of freedom gets you [Fsus2]clean
I’ve still got [Gsus4]you all over me[C]
[C] [Am] [Fsus2] [Gsus4]x2
[C]I lived, and I [Am]learned
And found [Fsus2]out what it was to [Gsus4]turn around
And [C]see, that [Am]we
Were [Fsus2]never really meant to [Gsus4]be
[C]So I lied, and I [Am]cried
And I [Fsus2]watched a part of [Gsus4]myself die
[Am]Cause no amount of [Gsus4]freedom gets you [Fsus2]clean
I’ve still [Gsus4]got you all over [C]me
[Am] [Fsus2]
I’ve still got [Gsus4]you all over me[C]
[Am] [Fsus2]
Still got you all over me[C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên quachminhminh175. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 03, 2021
Lượt xem: 832 Người đăng: quachminhminh175 (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 9
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)