Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Getaway Car

C Taylor Swift C chọn điệu
≣≣
It was the [C]best of times, the worst of crimes
I [G]struck a match and blew your mind
But I didn't [Dm] mean it
And you didn’t [F] see it
The [C] ties were black, the lies were white
In [G] shades of grey and candlelight
I wanted to [Dm]leave him
I needed a [F]reason
 
[C] X marks the spot, where we fell apart
[G] He poisoned the well, I was lyin' to myself
I [Dm] knew it from the first
Old Fashioned, we were cursed
[F] We never had a shotgun shot in the dark
 
You were [C]driving the getaway car
We were [G] flying, but we'd never get far
[Am] Don't pretend it's such a mystery
[F] Think about the place where you first met me
We're [C] riding in a getaway car
There were [G] sirens in the beat of your heart
[Am] Should've known I'd be the first to leave
[F] Think about the place where you first met me
 
[C] In a getaway car, oh-oh [G]
No, they never get far, oh-ahh [Dm]
No, [F] nothing good starts in a getaway car
 
It was the [C]great escape, the prison break
The [G]light of freedom on my face
But you weren’t [Dm]thinking
And I was just [F]drinking
Well [C] he was running after us
I was screamin', "go, go, [G]go!"
But with three of us, honey
It's a side show
[Dm] And a circus ain't a love story
And now we’re [F]both sorry
(we're both sorry)
 
[C]X marks the spot, where we fell apart
[G] He poisoned the well, every man for himself
I [Dm]knew it from the first
Old Fashioned, we were cursed
It [F]hit you like a shotgun shot to the heart
 
You were [C]driving the getaway car
We were [G]flying, but we'd never get far
[Am]Don't pretend it's such a mystery
[F]Think about the place where you first met me
[C]Riding in a getaway car
There were [G]sirens in the beat of your heart
[Am]Should've known I'd be the first to leave
[F]Think about the place where you first met me
 
[C]In a getaway car, oh-oh[G]
No, they never get far, oh-ahh[Dm]
No, [F]nothing good starts in a getaway car
 
[D]We were jet-set, [A]Bonnie and Clyde [Em]
Until I switched to the other [G]side
To the other si-i-i-i-ide
[D]It's no surprise I [A]turned you in [Em]
'Cause us traitors [G]never win
 
[D]I'm in a getaway car
[A]I left you in a motel bar
Put the [Em]money in a bag and I stole the keys
[G]That was the last time you ever saw me
 
[D]Driving the getaway car
We were [A]flying, but we'd never get far (don't pretend) [Em]
Don't pretend it's such a mystery
[G]Think about the place where you first met me
[D]Riding in a getaway car
There were [A]sirens in the beat of your heart
[Dm]Should've known I'd be the first to leave
[G]Think about the place where you first met me
 
[D]In a getaway car, oh-oh[A]
No, they never get far, oh-ahh[Em]
No, [G]nothing good starts in a getaway car
 
I was [D]riding in a getaway car
I was [A]crying in a getaway car
I was [Em]dying in a getaway car
Said [G]goodbye in a getaway car
[D]Riding in a getaway car
I was [A]crying in a getaway car
I was [Em]dying in a getaway car
Said [G]goodbye in a getaway [D]car
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 10, 2018
Lượt xem: 3,714 Người đăng: Trang (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Âu Mỹ Yêu thích: 97
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)