Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

High Infidelity

G Taylor Swift Bb Điệu Ballad
≣≣
Capo 3
[G]Lock broken Slur spoken [Em]Wound open Game token
[C]I didn’t know you were keeping [G]count [D]
[G]Rain soaking Blind hoping [Em]You said I was Freeloading
[C]I didn’t know you were keeping [G]count [D]
 
[G]High infidelity [Em]put on your records And [C]regret me
I bent the truth too [G]far tonight I was [D]dancing around Dancing around it
[G]High infidelity [Em]Put on your headphones And burn my city
Your [C]picket fence is sharp as knives
I was [G]dancing around [D]Dancing around [Am]it
Do you really want to [G]know where [D]I was April 2[Am]9th?
Do I really have to [G]chart the cons[D]tellations in his [G]eyes?
 
[G]Storm coming Good husband [Em]Bad omen [C]Dragged my feet right down the [G]aisle [D]
At the [G]house lonely Good money [Em]I’d pay if you’d just know me
[C]Seemed like the right thing at the [G]time [D]
[Am]You know there’s many different [G]ways that you can [D]kill the one you [Am]love
The slowest [G]way is never [D]loving them en[Am]ough
Do you really want to [G]know where I was [D]April 2[Am]9th?
Do I really have to [G]tell you how he [D]brought me back to [G]life?
 
[G]High infidelity [Em]put on your records And [C]regret me
I bent the truth too [G]far tonight I was [D]dancing around Dancing around it
[G]High infidelity [Em]Put on your headphones And burn my city
Your [C]picket fence is sharp as knives I was [G]dancing around, [D]dancing around it
 
Do you really want to [G]know where [D]I was April 2[Am]9th?
Do I really have to [G]chart the cons[D]tellations in his [G]eyes?
You know there’s many different [G]ways that you can [D]kill the one you [Am]love
The slowest [G]way is never [D]loving them e[G]nough
 
[G]High infidelity [Em]put on your records And [C]regret me
I bent the truth too [G]far tonight I was [D]dancing around Dancing around it
[G]High infidelity [Em]Put on your headphones And burn my city
Your [C]picket fence is sharp as knives I was [G]dancing around, [D]dancing around it
 
[Am]Oh, there’s many different [G]ways that you can [D]kill the one you [Am]love
[G]And it’s never e[D]nough, it’s never enough
 
[G]Lock broken Slur spoken [Em]Wound open Game token
[C]I didn’t know you were keeping [G]count [D]
[G]Rain soaking Blind hoping [Em]You said I was Freeloading
[C]I didn’t know you were keeping [G]count [D]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Phương Thảo. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 10, 2022
Lượt xem: 638 Người đăng: Phương Thảo (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Aaron Dessner , Taylor Swift Thể loại: USUK Yêu thích: 7
Bài liên quan
Trang, 5 tháng 08, 2018 2,346
Liuhan134, 24 tháng 07, 2020 5,532
Duy Võ, 31 tháng 07, 2018 2,563
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)