Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Điểm uy tín

-1
Bài hát được yêu thích 2 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 13 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 13 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 13 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 18 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 21 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được 500 lượt yêu thích 1 ngày trước
+3
Bài hát được 500 lượt yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 ngày trước