Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Stay Stay Stay

G Taylor Swift chọn điệu
Chọn phiên bản 2 0 / kabigon91: [G] ..I'm pretty [C]sure we almost [Em]broke up [D
≣≣
(Capo 5)
Intro:
[G] [C] [Em] [D] x4
[G] ..I'm pretty [C]sure we almost [Em]broke up [D]last night
[G] ..I threw my [C]phone across the [Em]room, at [D]you
[G] ..I was [C]expecting some [Em]dramatic [D]turn away
But [G]yooo[C]ou [Em] [D]stayed
 
[G] ..This morning [C]I said we should [Em]talk [D]about it
[G]Cause I read you should [C]never leave a [Em]fight [D]unresolved
[G]That's when you came [C]in wearing a [Em]football [D]helmet
And said [G]okay let's talk [C] [Em]
And [D]I [D]said...
 
[G]Stay, stay, [C]stay
[Em]I've been loving [D]you for quite some
[G]Time, time, [C]time
[Em]You think that it's [D]funny when I'm
[G]Mad, mad, [C]mad
But [Em]I think that it's [D]best if we both [G]stay [C] [Em] [D]
 
[G]Before you I'd [C]only dated [Em]self indulgent [D]takers
Who [G]took all of their [C]problems out on [Em]me [D]
[G]But you carry my [C]groceries and now I'm [Em]always [D]laughing
I [G]love you because [C]you have given [Em]me no [D]choice but to
 
[G]Stay, stay, [C]stay
[Em]I've been loving [D]you for quite some
[G]Time, time, [C]time
[Em]You think that it's [D]funny when I'm
[G]Mad, mad, [C]mad
But [Em]I think that it's [D]best if we both
[G] Stay [C], stay, [Em]stay, [D]stay [G]
 
[C] [Em] [D]
[G] [C] [Em] [D]
 
[Em]You took the time to memorize me
My [C]fears, my hopes and dreams
I just like hanging [G]out with you
All the [D]time
[Em]All those times that you didn't leave
It's [C]been occuring to me
I'd like to hang [G]out with you
For my whole [D]life
 
[G]Stay [C], and [Em]I'll be loving [D]you for quite [G]some...time [C]
[Em]No one else is gonna [D]love me when I get
[G]Mad, mad, [C]mad
Cause [Em]I think that it's [D]best if we both
[G] Stay [C], stay, [Em]stay, [D]stay, stay, stay
 
[G]Stay, stay, [C]stay
[Em]I've been loving [D]you for quite some
[G]Time, time, [C]time
[Em]You think that it's [D]funny when I'm
[G]Mad, mad, [C]mad
But [Em]I think that it's [D]best if we both
[G] Stay [C], stay, [Em]stay, [D]stay, stay, stay
 
[G]Stay, stay, [C]stay
[Em]I've been loving [D]you for quite some
[G]Time, time, [C]time
[Em]You think that it's [D]funny when I'm
[G]Mad, mad, [C]mad
But [Em]I think that it's [D]best if we both [G]stay
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên kabigon91. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 07, 2016
Lượt xem: 3,882 Người đăng: kabigon91 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Yêu thích: 88
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)