Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 30/07/2015

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+10
Duyệt bài hát 5 phút trước
+10
Duyệt bài hát 5 phút trước
+10
Duyệt bài hát 15 phút trước
+10
Duyệt bài hát 15 phút trước
+10
Duyệt bài hát 18 phút trước
+10
Duyệt bài hát 18 phút trước
+10
Duyệt bài hát 19 phút trước
+10
Duyệt bài hát 19 phút trước
+10
Duyệt bài hát 23 phút trước
+10
Duyệt bài hát 23 phút trước
+10
Duyệt bài hát 24 phút trước
+10
Duyệt bài hát 24 phút trước
+10
Duyệt bài hát 28 phút trước
+10
Duyệt bài hát 28 phút trước
+10
Duyệt bài hát 29 phút trước
+10
Duyệt bài hát 29 phút trước
+10
Duyệt bài hát 29 phút trước
+10
Duyệt bài hát 29 phút trước