Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Stranger

C Olivia Rodrigo C chọn điệu
≣≣
Verse 1
[C] I woke up this morning and I sat up straight in bed
[Am] I had the strangest feeling of this weight off of my chest
[Fmaj7] Hadn't felt that hopeful since the
day that you left [G] and it felt nice,so nice
[C] And everybody told me it would happen in time
[Am] Fire would burn out and all the storm clouds would subside
And [Fmaj7] I always believed it was some comforting lie, [G] that it feels nice, so nice
 
Chorus
'Cause [C] I was half myself without you,now [Fmaj7] I feel so [C] complete
And I [C] can't even remember what made[Fmaj7] mе lose all [C] my sleep
[C] I cried a million rivers for you but that's ovеr [C] now
You're [C] just a stranger I knoweverything [Fmaj7] about, ooh, ooh
You're [C] just a stranger I know[G/D] everything [C] about
 
Verse 2
[C] Made a pot of coffee and I poured myself a cup
[Am] I thought of all the things I did to try and win your love
How did [Fmaj7] that happen? I can't imagine ever doing all that stuff for just[G] some guy
Like, you're [G/D] just some guy
Oh, [C] but I hope that you're happy, baby, you know I really do
[Am] And God knows that I am the girl because of you
You know [Fmaj7] I'll always think of you, I love you 'til the end of time
You are [G/D] the best thing that I'll ever keep so far out of my life
 
 
Chorus
Yeah, [C] I was half myself without you,now [Fmaj7] I feel so [C] complete
[C] I can't even remember what made me[Fmaj7] lose all that [C] sleep
[C] I cried a million rivers for you but[Fmaj7] that's over [C] now
You're [C] just a stranger I know [G/D] everything [Fmaj7] about, ooh, ooh
You're [C] just a stranger I know [G/D] everything [C] about
 
 
Bridge
[C] There's [Em]nothing left for [Am] me to know
I had to stay, you [F] had to go
And it was mean [G] but it doesn't matter anymore, no
[C] There's [Em]nothing left [Am] for me to sing
And I screamed, I cried, I did the [F] whole thing
And I loved you mad but it doesn't [G] matter anymore, no
 
Chorus
Yeah, [C] I was half myself without you,now [Fmaj7] I feel so [C] complete
[C] I can't even remember what made me[Fmaj7] lose all that [C] sleep
[C] I cried a million rivers for you but[Fmaj7] that's over [C] now
You're [C] just a stranger I know[G/D] everything [Fmaj7] about, ooh, ooh
You're [C] just a stranger I know [G/D] everything [C] about
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên hcibcogn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 28 tháng 03, 2024
Lượt xem: 13 Người đăng: hcibcogn (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Daniel Nigro , Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)