Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

So American

A Olivia Rodrigo A# chọn điệu
≣≣
Capo 1
[A] [G]
 
Verse 1
[A] Drivin' on the right-side road
[G] He says I'm pretty wearin' his clothes
[A] And he's got hands that make hell seem col
[G] Feet on the dashboard, he's [A]like
a poem I wish I wrot I wish I wrote
 
Chorus
And [D]he laughs [G] at all my jokes
And [A] he says [D] I'm so American
Oh, [G] God, it's [D] just not fair of him
To [A] make me [Bm] feel this much
I'd [D] Go anywhere [G] he goes
And [A] he says [D] I'm so American
Oh, [G] God, [D] I'm gonna marry him
If [A] he keeps this [Bm]sh*t up
I [G] might just be in lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
 
Verse 2
[A] God, I'm so boring and I'm so rude
Can't [G] have a conversation if it's [A] not all about you
The way you dress and the books you read
[G] I really love my bed, but, man,
it's hard [A] to sleep when he's with me
When he's with me
 
Chorus
And [D] he laughs at [G] all my jokes
And [A] he says [D] I'm so American
Oh, [G] God, it's just not fair of him
To [A] make me [Bm] feel this much
I'd Go anywhere [G] he goes
And [A] he says [D] I'm so American
Oh, [G] God, [D] I'm gonna marry him
If he [A] keeps [Bm] this sh*t up
I [G] might just be in [Gm]
lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
 
Bridge
I [Bm] apologize [G] if it's [D] a little
too much, just a little too soon
But [Bm] if the [G] conversation [D] ever were to come up
I don't wanna [Bm] assume [G] this stuff..
But ain't [D] it wrong?
I think I'm [A] in love
 
Chorus
And [D] he laughs [G] at all my jokes
And [A] he says I'm so American
Oh, [G] God, it's [D] just not fair of him
To [A] make me [Bm] feel this much
I'd [D] Go anywhere [G] he goes
And [A] he says [D] I'm so American
Oh, [G] God, [D] I'm gonna marry him
If he keeps this [Bm]sh*t up
I [G] might just be in [Gm]
lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
 
(Okay, come on, ah) Stop it, ah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên hcibcogn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 28 tháng 03, 2024
Lượt xem: 290 Người đăng: hcibcogn (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Daniel Nigro , Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn