Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Brutal

B Olivia Rodrigo B Điệu Rock
≣≣
Intro
[B] [D] [F#] [B] [D]
I want it to be like messy
[F#] [F] [E] X2
 
Verse 1
[F#]I'm so insecure [F]I [E]think
[F#]That I'll die before [F]I [E]drink
And [F#]I'm so caught up [F]in the [E]news
Of [F#]who likes me and who [F]hates [E]you
And [E]I'm so tired that I might
[E]Quit my job, start a new life
And [D#]they'd all be so disappointed
Cuz [D]who am I, if [C#]not exploited?
And [F#]I'm so sick of [F] [E]seventeen
[F#]Where's my fuckin' [F]teenage [E]dream?
If [F#]someone tells me [F]one more [E]time
[F#]"Enjoy your youth", I'm [F]gonna [E]cry
And [E]I don't stick up for myself
I'm [E]anxious and nothing can help
And [D#] I wish I'd done this before
And [D]I wish people [C#]likеd me more
 
Chorus
[B]All I did was try my best
[B]This thе kinda thanks I get?
[F#]Unrelentlessly upset (huh, huh, [F]huh)(huh, huh, huh)
They [E]say "These are the golden years"
But I [B]wish I could disappear
[F#]Ego crush is so severe
[F#]God, it's brutal out here
 
Interlude
[F#] [F] [E]
[F#] [F] [E]
[F#] [F] Yeah! [E]
[F#] [F] [E]
 
Verse 2
[F#]I feel like no one [F]wants [E]me
And [F#]I hate the way I'm [F] [E]perceived
I [F#]only have two [F]real [E]friends
And [F#]lately I'm a [F]nervous [E]wreck
Cuz [E]I love people I don't like
And [E]I hate every song I write
And [D#]I'm not cool and I'm not smart
And [D]I can't even [C#]parallel park
 
Chorus
[B]All I did was try my best
[B]This thе kinda thanks I get?
[F#]Unrelentlessly upset(huh, huh, [F]huh)
They [E]say "These are the golden years"
But I [B]wish I could disappear
[F#]Ego crush is so severe
[F#]God, it's brutal out here
 
Interlude
[F#] [F] [E]
[F#] [F] [E]
[F#] [F] Yeah! [E]
[F#] [F]Just have a really good time [E]
Yeah!
[F#] [F] [E]
[F#] [F] [E]
[F#] [F] [E]
[F#] [F] [E]
Outro
[B]Got a broken [D]ego, broken[F#] heart
(God, it's brutal out
here, And hey, it's brutal out here)
And [B]God, I don't [D]even know where to start
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2021
Lượt xem: 58 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 5
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)